Hun måtte føde i varetekt

Lamiae satt varetektsfengslet i 11 måneder før hun ble frikjent for narkotikasmugling, nesten halve tiden adskilt fra sin nyfødte datter. Et klart brudd på menneskerettighetene, mener førsteamanuensis med ny doktoravhandling.

Lamiae og Anbar

Lamiae og Anbar

Foto: Marianne Løkkevik / NRK

Marokkanske Lamiae Mrabet var på bryllupsreise til Norge i 2012. Men så falt verden sammen for henne - tollerne fant 122 kilo hasj i ektemannens bobil, og Lamiae ble siktet, varetektsfengslet og tiltalt sammen med mannen og hans bror.

Vi forsøker nå å være ekstra oppmerksomme på smuglersaker med mange involverte.

Bjørn Runar Haaland, sorenskriver Halden

De to mennene endte med fengselsdommer på seks år, Lamiae ble blankt frifunnet. Men ikke før hun hadde sittet nesten et år i varetekt. Dels som høygravid, og fire måneder som fersk mor, men adskilt fra sin spedbarnsdatter det meste av døgnet.

Foreslo mødrehjem

– Jeg gledet meg til hun skulle komme om morgenen. Men etter fire timer var det over. Jeg talte timene, helt ned til de siste fem minuttene, fortalte Lamiae til NRK da.

Det manglet heller ikke alternativer til varetekt for Lamiae, sa advokat Øystein Storvik

– Jeg syns varetekt er brukt altfor mye i den saken. Vi foreslo at hun kunne være på mødrehjem. Hun ville uansett møtt i retten sammen med meg, sa Storvik til NRK i 2013.

Norsk bruk av varetekt bryter med menneskerettighetene. Det slår en fersk doktoravhandling fast. Uskyldige sitter fengslet i måneder og år uten dom, og uten at politiet har gode nok bevis mot dem.

- Norge hadde tapt i den europeiske menneskerettsdomstolen, sier førsteamanuensis Merete Havre.

Grunn til mistanke

Det er lengden på varetektsfengslingen som får kritikk, ikke at Lamiae ble varetektsfengslet de første ukene. Politiet hadde grunn til mistanke. Kvinnen var passasjer i bilen, reiste med svigerinnens ID og hadde en narkotikadom fra Spania fra tidligere. Retten fant forklaringen hennes troverdig, at hun i begge tilfeller var grovt utnyttet av mannlige familiemedlemmer.

- Norge hadde tapt i menneskerettighetssdomstolen

Lamiae's skjebne er ikke enestående. Uskyldige sitter varetektsfengslet i måneder og år, og uten at politiet har gode nok bevis mot dem. Dette er brudd på menneskerettighetene, slår ny doktoravhandling fast.

Førsteamanuensis Merete Havre presenterer nå sin gjennomgang av om lag 2000 varetektskjennelser fra ankeutvalget i Høyesterett, som har kommet de siste fire årene.

– Jeg har sett at de i liten grad følger den Europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Jeg er helt sikker på at Norge kommer til å bli dømt for menneskerettsbrudd i mange av disse sakene.

Hun er også klinkende klar om saken til Lamiae Mrabet.

– Jeg mener at disse sakene, helt uavhengig av om kvinnen var gravid eller ikke, ville vært i strid med menneskerettighetene.

– Lett å si at dette ikke burde skjedd

 Bjørn Runar Haaland

Sorenskriver Bjørn Runar Haaland i Halden sier to saker har ført til diskusjoner internt og med politiet. Nå følger de ekstra med når omfattende smuglersaker kommer opp.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

I tingretten i Halden, hvor det føres fengslingsmøter og straffesaker, har erfaringene gitt grunn til en endring av praksis, forteller sorenskriver Bjørn Runar Haaland.

Han har to ganger de siste årene oppdaget at uskyldige har sittet fengslet ett år og lenger.

- I begge disse sakene har vi i ettertid hatt diskusjoner både her i tingretten og med politiet, om hvorvidt vi kunne og burde ha gjort ting annerledes. Vi forsøker nå å være ekstra oppmerksomme på smuglersaker med mange involverte, forteller sorenskriveren.

- Det er veldig lett, i etterpåklokskapens klare lys, å si at dette ikke burde ha skjedd.