Høyt forbruk av antibiotika

Antibiotikabruken er høyere i Østfold enn i resten av landet. Det viser folkehelseprofilen for 2019 som er offentliggjort av Folkehelseinstituttet. Mens det skrives ut 340 resepter pr. 1000 innbyggere på landsbasis, skrives det ut 389 resepter på antibiotika pr. 1000 innbyggere i Østfold – noe som er 14 prosent mer.

To bakteriekulturar, dei veks i kar med antibiotika
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK