NRK Meny
Normal

Høyesterett: 17 års forvaring for gjentatte overgrep mot barn

En 35 år gammel mann er dømt til 17 års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep mot tre små barn.

Høyesterett opprettholder dermed dommen fra Borgarting lagmannsrett i november i fjor på 17 års forvaring, med en minstetid på 10 år for seksuelle overgrep, blant annet voldtekter.

De tre fornærmede i saken er to sju år gamle jenter, blant dem mannens stedatter som er den som oftest ble utsatt for mannens overgrep – og en elleve år gammel gutt.

Ifølge lagmannsrettsdommen pågikk overgrepene mot stedatteren hyppig over en periode på nesten tre år fra jenta var fire år.

Fredrikstad tingrett dømte mannen til 15 års forvaring, men lagmannsretten skjerpet denne straffen. Høyesterett har kun vurdert straffeutmålingen og forkastet domfeltes anke.

Han må også betale de tre fornærmede oppreisningserstatning på henholdsvis 350.000, 175.000 og 50.000 kroner.

35-åringen er også tidligere dømt for seksuell omgang med barn under 14 år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22.55-nyhetene

    Programleder: Lotte Olsen Jessa
  • Mistenkelig røyk på Jelnes

    Sarpsborg brannvesen rykker ut på kontroll av mistenkelig røykutvikling på Jelsnes.