NRK Meny
Normal

Høyesterett avviser avfalls-anke

Grunneier Jarle Støver i Rakkestad får ikke Høyesterett til å behandle hans krav om å kunne bruke Forurensningsloven mot kommunen.

Jarle Støver

Høyesterett mener det ikke er grunnlag til å ta opp en ny rettsrunde om ansvaret for det forurensende avfallet som Jarle Støver oppdaget på eiendommen sin i 2008.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Støver mener kommunen skal rydde vekk en gammel søppelfylling som ble oppdaget på gården han kjøpte. Han har tapt i to rettsrunder og nå har Høyesterett avslått å behandle saken. Dette vil virke avskrekkende for privatpersoner, mener Støver.

Støver avslag Høyesterett

Høyesteretts avslagsbrev.

Foto: Faksimile, Norges Høyesterett

– Dommen sier at privatpersoner ikke kan bruke Forurensningsloven. Det gjør at det eneste en grunneier kan bruke loven til, er å stille erstatningskrav etter en opprydning som kan ha kostet flere millioner.

Årelang rettstvist

Jarle Støver kjøpte gården i Rakkestad i 2007. Året etterpå fant han store mengder nedgravd søppel som var dekket med jord. Foreløpige undersøkelser viser at det ligger så mye avfall på gården at det kan koste ham over seks millioner kroner å rydde opp.

Søppelet er flere tiår gammelt. Kommunen inngikk en avtale med en tidligere eier av eiendommen, som ville bruke lokalt avfall som fyllmasse til å gjøre et dalsøkke om til dyrkbar mark.

Støver saksøkte Rakkestad kommune i 2012. Han mener de har ansvaret for å rydde opp. Men han tapte både i tingretten og lagmannsretten og nå har Høyesterett avslått å behandle saken.

Skremmer folk fra å melde fra

Støver tror dette gir dårlige signaler – at grunneiere vil oppfatte dette slik at det å melde fra om forurensing vil koste mere enn det smaker.

– Hvis en grunneier oppdager forurensing på eiendommen sin så er det ikke noe de bør nevne for myndighetene. Så dette fører kanskje til at folk ikke vil si fra om ting som kanskje skulle vært rapportert inn.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Slokker bilbrann ved Fredrikstad

    Brannvesenet i Fredrikstad har dratt ut til Grimstadveien i Torsnes for å slokke en bilbrann. Det skal ikke være snakk om personskader.

  • Foreslår ny søppelhåndtering

    Glass og metallemballasje bør hentes hjemme hos husholdningene i Sarpsborg, mener rådmannen i kommunen.

    Hun mener det kan øke mengden som blir levert til gjenvinning.