Høyere krav til barnevernsbarn

Nå skal skolene stille enda høyere krav til barnevernsbarn for å få dem til å fullføre videregående skole. Undersøkeler viser at kun fire av ti barn som har hatt tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole. Mange av ungdommene er fritatt fra karakterer, men nå blir det en endring, forteller Lise Bjerkholt Paulsen, avdelingsleder ved Tune ungdomshjem i Sarspborg.