NRK Meny
Normal

Hos departementet med feilplassert hus

En 15 år gammel boligstrid i Fredrikstad havner nå hos Kommunaldepartementet. Fylkesmannen har krevd at huset rives eller tilpasses opprinnelige tegninger, men huseieren mener Fylkesmannen har feiltolket plan- og bygningsloven.

En 15 år gammel boligstrid i Fredrikstad havner nå hos Kommunaldepartementet. Fylkesmannen har krevd at huset rives eller tilpasses opprinnelige tegninger, men huseieren mener Fylkesmannen har feiltolket plan- og bygningsloven.

Asbjørn Haugdal og Arild Vestvik hilser på statssekretær Per Willy Amundsen. De prøver å få omgjort Fylkesmannens pålegg om å enten rive eller flytte et hus kommunen ga dispensasjon til å bygge.

Det blir nå opp til saksbehandlere i Kommunaldepartementet å avgjøre.

– Man har mulighet etter Forvaltningsloven å prøve om fylkesmannen har lagt rett lovforståelse til grunn i sitt vedtak, sier statssekretær Per Willy Amundsen.

Huset er ført opp på feil sted på tomta. 5 meter for langt frem, og 1 meter for høyt i forhold til de godkjente tegningene.

Fylkesmannen krever at huset enten rives eller flyttes i henhold til opprinnelige planer. Men huseiers talsmann Asbjørn Haugdal slår seg ikke til ro med det.

– Jeg føler meg 100 % sikker på at her er loven anvendt feil. Vi ber derfor departementet se på saken i lys av gjeldende lovverk.

Vedtaksansvarlig med på turen

Arvid Vestvik fra Fremskrittspartiet var også med på møtet i dag. Han er tidligere leder av planutvalget i Fredrikstad. Et enstemmig utvalg ga i sin tid dispensasjon, slik at dette huset kunne bli stående slik det ble bygget. Fylkesmannens innblanding liker han dårlig.

– Det bør jo være en folkerett at de som er valgt inn til å styre i en kommune skulle ha en bestemmelsesrett. Ett menneske inne hos fylkesmannen skal ikke kunne overprøve slike avgjørelser.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: