NRK Meny

Høie har tillit til sykehuset

Helseminister Bent Høie har tillit til at Sykehuset Østfold setter i gang nødvendige tiltak for å løse problemene ved ortopedisk avdeling. Flere leger har klaget til Helsetilsynet, fordi pasienter har måttet vente lenge på operasjon ved ortopedisk avdeling. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Frp i Østfold stilte statsråden spørsmål om hva han vil gjøre for at pasienter skal få rask behandling.

Helseminister Bent Høie
Foto: NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Skytebane på Rygge er forsinket

  Skytebanen som er planlagt for politiet på Rygge flystasjon vil trolig først stå ferdig i 2019.

  Det skriver justis-, beredska – og innvandringsminister Sylvi Listhaug.

  Politidirektoratet fikk i oppdrag å utrede skytebane, med sikte på å etablering i 2018.

  Forsvarsbygg jobber nå med å avklare plassering av skytebanen og miljøspørsmål

 • Dømt for trygdebedrageri igjen

  En 46 år gammel mossing er dømt for trygdebedrageri for andre gang og må sone må sone 75 dager i fengsel

  Mannen erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe for tingretten i Moss, men retten fant bevis for at han hadde fått utbetalt 180.000 kroner i ledighetstrygd som han ikke hadde rett på.
  <