Hjelp til rusfritt liv etter soning

En ny rusmestringsenhet ved Indre Østfold Fengsel i Trøgstad vil bidra til å hjelpe rusmisbrukere tilbake til et rusfritt liv etter soning.

Video Rusfri fengselshjelp

Rusfri fengselshjelp

Tilbakefall er et av de største problemene til fanger som sliter med rus. I en ny rusmestringsenhet ved Indre Østfold Fengsel i Trøgstad, får de innsatte nå hjelp til å takle et rusfritt liv utenfor murene.

– Har mye å si

Stig Johansen

Stig Johansen mener tilbudet er av stor betydning.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Stig Johansen er en av dem som bor i den nye boligen for rusfanger. Han har vært i fengsel fem ganger før, og opplevde det vanskelig å komme ut etter endt soning. For ham er denne muligheten av stor betydning.

– Dette har veldig mye å si, sier Johansen.

Gjennom den nye rusmestringsenheten, får han tid til å forberede seg på livet som venter utenfor murene.

– Jeg har vært i fengsel før, og da har jeg stått utenfor porten med to søppelsekker, uten noen behandling å gå til. Her har du har muligheten til å komme deg på beina, rett og slett, sier Johansen.

Krever egeninnsats

I den nye boligen for rusfanger må de innsatte selv gjøre en innsats for å bli rusfri og motivert for et nytt liv etter løslatelsen. En del av dette er blant annet å ta ansvaret for daglige gjøremål i huset.

I fengselet i Trøgstad har man stor tro på prosjektet.

– Avdelingen er viktig, sier fengselsleder Tom Eberhardt

– Ofte skal i verste fall 30 års rusmisbruk snus på kort tid, og det er ikke mulig. Det vi skal gjøre her er å legge tilrette for videre behandling etterpå, og hjelpe og motivere dem til å ha kontakt med hjelpeapparatet der ute etter løslatelsen, sier han.

I den nye boligen for rusfanger må de innsatte selv gjøre en innsats for å bli rusfri og motivert for et nytt liv etter løslatelsen. En del av dette er blant annet å ta ansvaret for daglige gjøremål i boligen.

Rusmestring i hverdagen

De innsatte har selv ansvaret for å ordne måltider og andre hverdagslige gjøremål.

Foto: Siw Mariann Stenbeck / NRK

Viktig støtteapparat

Gruppesamtaler og terapi er en stor del av behandlingen, og psykologen på huset er tilstede hele uka.

– Det er egentlig veldig ålreit, for da får man mulighet til å ta opp ting man ikke får tatt opp ellers, påpeker Johansen.

Han har flere soninger bak seg og skal løslates fra fengsel for sjette gang denne høsten. Men når han går ut porten denne gangen, vil ting være annerledes.

– Denne gangen gruer du deg ikke?

– Nei, tvert i mot. Nå er det motsatt, sier Johansen lurt.