NRK Meny
Normal

Hindrer avrenning, får ikke miljøtilskudd

Gårdbrukere som dyrker ferdigplen, faller utenfor reglene for å få støtte til miljøtiltak, selv om produksjonen hindrer avrenning. – Forskjellsbehandling, mener plenprodusent.

Ferdigplen

Jordet ble sådd for to år siden. Nå er det dekket av en tett plen som kunne vært høstet, men får ligge i ro over vinteren for å hindre avrenning. – Dette er et godt miljøtiltak som burde fått tilskudd, mener Ole Christian Trandem i Østfold Gress AS.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Østfold Gress AS dyrker ferdigplen på omkring 1000 mål i Rygge og Moss. Noe av det på områder som ligger svært nær bekker og vassdrag, tidligere også på Huggenes rett ved Vansjø.

– Før vi kom dit ble det drevet med grønnsakproduksjon, noe som i større grad utsetter jorda for avrenning. Der så vi en kraftig nedgang i næringsinnholdet i fangdammene etter at vi kom inn med ferdigplenproduksjon. For Vansjø, bekker og vassdrag er dette et veldig godt miljømessig tiltak, sier Ole Christian Trandem

Ole Christian Trandem

– Et miljøtilskudd vil være et kvalitetsstempel på produksjonen vår. Og det synes jeg vi fortjener, sier Ole Christian Trandem.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

markedssjef i Østfold Gress AS.

Han mener at andre bønder får tilskudd for å gjøre det de gjør. Men de som dyrker ferdigplen får ikke noe.

– Styrt av jordbruksavtalen

Seniorrådgiver Svein Skøien ved landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Østfold, er enig i at det er miljøgevinster ved plenproduksjon, men at det likevel ikke er noe tilskudd å hente.

– Dette tilskuddet er en del av jordbruksavtalen og forhandlet fram i en avtale mellom bøndene og staten. Da er dette forbeholdt bønder som driver vanlig landbruksproduksjon etter visse kriterier. Det er definert ganske nøyaktig fra Landbruksdepartementet hvilke tiltak som kan få tilskudd. Ferdigplen er ikke uten videre med blant de ordningene, sier Skøien.

Vil ha anerkjennelsen

For plenprodusenten er det ikke pengene som er viktig, men anerkjennelsen et miljøtilskudd vil gi.

– Hvis vi kan si at produksjonen vår er så god at vi får tilskudd får å drive den nær bekker og vassdrag, så er det et veldig godt kvalitetsstempel for den produksjonen vi driver i dag. Og det synes jeg det fortjener, avslutter Ole Christian Trandem.

Hindrer avrenning

Flere av jordene hvor de dyrker ferdigplen ligger tett ved bekker og vassdrag, som her ved hjemgården på Dilling i Rygge.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Problemer med lyskryss

    Lyskrysset på Lande fungerer ikke som det skal, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Lysene viser grønt kun 10 sekunder fra og mot Tune kirke, og viser grønt over ett minutt i kryssende vei i retning Tunejordet. Dette skal ha skapt lange køer.

  • Vil utvide akuttmottaket

    Styret i Sykehuset Østfold foreslår å utvide dagens akuttmottak med omtrent 630 kvadratmeter. Byggekostnaden vil være på omtrent 50 millioner kroner, med en byggeperiode på to år, og planlagt innflytting sommeren 2023. Forslaget må godkjennes av Helse Sør-Øst.

    Sykehuset på Kalnes
    Foto: Anette Torjusen / NRK