NRK Meny
Normal

Her skal de innsatte lære og mestre

Snart kan 102 langtidsinnsatte begynne sin soning i det utvidede fengselet i Eidsberg. – Vi legger mye opp til det vi kaller selvforpleining, sier fengselsleder.

Eidsberg fengsel

Har ung målgruppe. Det nye fengselet i Eidsberg sentrum har personer i alderen 18 til 25 som en av sine målgrupper.

Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

Det utvidede fengselet er et såkalt høysikkerhetsfengsel, og skal stå klart 15. juni. Målet til fengselsledelsen er blant annet å gi unge innsatte en ny mulighet når de kommer ut.

– Straffen i Norge er jo en frihetsberøvelse. Det betyr at de innsatte ikke har muligheten til å tilegne seg så mye på yttersiden, så vi må ha en del tilbud her inne. Vi pleier å kalle det ett lite samfunn i samfunnet, forteller fengselsleder, Ole Johnny Rydland.

Celle i Eidsberg fengseØ

96 celler. Det er 96 nye celler i de nye fengselet.

Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

Arbeid, skole og butikk

På cella er det tv, seng, kjøleskap, skrivebord, hyller og eget toalett. I tillegg finnes det egne arealer for arbeid og skole, og en butikk der de innsatte kan kjøpe kioskvarer, dagligvarer og hygieneartikler.

– Vi må ha det som kan bidra til at de innsatte klarer seg bedre etter løslatelse. Her skal vi satse mye på opplæring, mestring og å jobbe med det som er problemet til de innsatte, sier Rydland.

I dette fengslet er det nemlig fokus på at blant annet målgruppen mellom 18 og 25 skal komme ut som vanlige borgere. Derfor er det blant annet mulighet for å ta fagbrev i fengselet.

Fokuserer på normalitetsprinsippet

Men det er ikke bare utdannelse og arbeid som det fokuseres på i det nye fengselet. Her skal de innsatte også få utfordre seg med å lage mat og vaske egne klær.

fengselsleder, Ole Johnny Rydland

Ikke helt klart enda. Fengselsleder Ole Johnny Rydland innrømmer at det nye fengslet ikke er helt klart for innflytting enda. Det gjenstår fortsatt noe oppussing. Men han tror det skal være klart til åpningen 15. juni.

Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

– Vi legger mye opp til det vi kaller selvforpleining og normalitetsprinsippet. Det betyr at de innsatte selv skal bidra mye til selvhjelp under soningen, forteller fengselslederen.

Noen mener de innsatte vil få det for bra i dette fengselet, hva tenker du om det?

– Det er jo disse aktivitetene og det tilbudet vi gir de innsatte som gir grobunn for endring. Slik at de innsatte skal klare seg i samfunnet etter soningen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se fredagens Østfold-nyheter her

  • Lang ventetid på Bastø Fosen

    Vegtrafikksentralen Øst opplyser fredag ettermiddag at det er lange ventetider på fergestrekningen mellom Moss og Horten. På grunn av tekniske problemer på den ene ferga, må det påregnes en ventetid på rundt en time.