NRK Meny

Her gir de grønt lys til planlegging av ridesenter

Flertallet av politikerne i Fredrikstad sa i dag ja til å starte planleggingen av nytt ridesenter på Thorslund i Fredrikstad.

Bystyret

Et ridesenter ved Thorslund skal nå planlegges. Det vedtok politikerne i Fredrikstadi dag.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

– Dette er en gledens dag. Endelig har vi kommet hit hvor vi er i dag. Denne saken kom opp for planutvalget 25 mai 2009. Alt tar ufattelig lang tid i Fredrikstad, men endelig står vi her og får vedtatt et planprogram. Det er et stort steg for ridesenteret. Dette er noe mer enn hester i en stall. Det er en viktig setting for SFO, BUP og andre tiltak, sa Camilla Eidsvoll (SV) fra talerstolen før avstemmingen.

Debatten rundt senteret gikk mest på vern av dyrket mark.

– Thorslund har den beste matjorda i Fredrikstad. det er en barnehage regulert inn sammen med ridesenteret. Det blir stort og beslaglegger dyrket mark. Vi mener vi må se på de andre alternativene, sa Hans Ek fra senterpartiet.

– Det å ta et område med dyrket mark er ikke enkelt. I de andre områdene er det pekt på andre verdier. Da snakkes det om store naturinngrep da det er mange vernede arter i området, påpekte Terje Moland Pedersen i Arbeiderpariet.

Senterpartiet, KRF, Bymiljølista og Pensjonistpartiet luftet sitt eget forslag, men dette falt. Flertallet ønsket heller å starte planleggingen på Thorslund.

Ridesenteret skal blant annet inneholde klubbhus, ridebaner, stall, ridehus og kiosk. Kostnaden ligger på rundt 40 millioner kroner.

Det ble tidligere i dag markert utenfor bystyresalen mot rådmannens forslag om å stryke ridesenteret fra neste års Fredrikstadbudsjett.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bekymret for sykepleiermangel

    Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Det skriver Brasetvik i en kronikk. Onsdag kunne NRK fortelle om mangel på sykepleiere i hele landet i sommer. Sykepleiermangelen kan løses med handling fra både lokale arbeidsgivere og myndighetene, sier Brasetvik.

  • Skal fjerne TT-kort

    Ventelistene for å få tilskudd til drosje for funksjonshemmede, såkalte TT-kort, skal fjernes. I dag står knapt 400 personer, som innfrir kravene til å få støtte, på venteliste. Fylkestinget har nå vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner fra og med neste år for å løse dette. Det forteller nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.