Her forsker de på å dempe strømforbruket

Elektrisk utstyr hjemme, som elbiler og induksjonsovner, krever stadig mer effekt og kan føre til at strømnettet må utvides – dermed øker også nettleien.

Elektrisk utstyr hjemme, som elbiler og induksjons-ovner, krever stadig mer effekt og kan føre til at strømnettet må utvides – dermed øker også nettleien.

FORSKER: Elektrisk utstyr krever stadig mer strøm. Christian Thuen Eriksen i Halden-firmaet Esmart viser hvordan de forsker på produkter som kan dempe forbruket.

I Halden forsker firmaet Esmart på produkter som skal dempe strømforbruket når det er som høyest.

Ved å samle inn mengder av data fra blant annet værtjenester og smarte strømmålere i boliger, kan systemene spå tidspunktene vi bruker mest strøm.

– Systemet vil da kunne foreslå kjøringsplaner for diverse utstyr, som i dette tilfellet er på Hvaler. Da kan vi kontrollere for eksempel varmtvannstanker og varme i gulv, forteller Christian Thuen Eriksen, som er systemingeniør i Esmart.

Smartere strømforbruk

Eilert Henriksen, daglig leder, Fredrikstad Engerginett

OVERBELASTES: Daglig leder i Fredrikstad Engerginett, Eilert Henriksen, sier at strømnettet overbelastes.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Problemene til nettselskapene i dag er at vi bruker mye strøm, og vi bruker det samtidig. Blant annet biler som må lades opp og komfyrer som trekker mer strøm enn før, fører til at strømnettet overbelastes.

– Det er selvfølgelig en utfordring for oss som driver med strømnett, sier daglig leder i Fredrikstad Engerginett, Eilert Henriksen.

Hvordan løser dere det?

– Vi er opptatte av at kundene skal få et smartere strømforbruk, så de kan fordele strømforbruket over døgnet, i stedet for å bruke all strøm samtidig.

– Alternativet er dyrt

Nettselskapet har testet ut dette på blant annet Hvaler. Erfaringene derfra viser blant annet at strømforbruket har gått ned og at nettleien har blitt lavere.

– Alternativet er at vi bygger mer nett, og da må vi grave mer kabler og bygge flere master. Det er både dyrt og ubeleilig, sier Henriksen.

Og folk er positive, sier Christian Thuen Eriksen i Esmart.

– Mange er engasjerte med tanke på miljøet, og ser at vi kan dra inn gevinster på det. Andre merker ikke noe til styringen, men de er positivt innstilt likevel.