Her flyter den marine forsøplingen inn på stranda

På Akerøya i ytre Hvaler nasjonalpark er den marine forsøplingen som kommer inn fra havet, ti ganger høyere enn gjennomsnittet for resten av Europa. – Flere land må få på plass bedre avfallshåndteringer, mener Klima- og Miljøministeren.

Søppel på Hvaler

Opp til 90 prosent av søppelet som har blitt funnet på Hvaler, er laget av plast.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

Det viser tall fra OSPAR-konvensjonen som har stått bak overvåkingen av strandsøppel i 15 land. Norge har rapportert fra fem steder i fastlands-Norge og to steder på Svalbard.

Eivind Børresen

Eivind Børresen i Skjærgårdstjenesten på Hvaler har brukt mange timer de siste årene på å plukke søppel på Hvaler. Her viser han frem søppel tidligere i år.

Foto: Werner Winlund / NRK

Det er Oslofjorden Friluftsråd som har koordinert registreringen på Hvaler. Med på laget har de også blant annet hatt Eivind Børresen fra Skjærgårdstjenesten.

– Det er overraskende mye søppel. Vi finner blant annet mye taurester, sprengtråder fra veiprosjekter og korker. Det mest er forskjellige oljeprodukter som nylon og plast, forteller han.

Mye søppel fra utlandet

Overvåkingen har foregått på en hundre meters lengde på hver strand, og det var den samme strekningen som ble registrert hver gang. Børresen forteller at mye av søppelet som kom inn var fra utlandet.

OSPAR telling

Dette kartet viser hvor mye søppel som er funnet på de forskjellige strendene.

Foto: OSPAR-KOMMISJONEN

– Blant annet finner vi hundrevis av store fiskekasser hvert år. De har nesten utelukkende engelske firmanavn, forteller han.

Anne Lise Bekken som er naturveileder i Oslofjorden Friluftsråd, forteller at alt søppelet kan gjøre skader på dyr, mennesker og naturen.

– Hvert år skades sjøfugler av dette, i tillegg får reinsdyr og isbjørner på Svalbard i seg søppel. Man kan til og med se at det gjør skade på plankton. Og vi vet jo ikke enda hva slags skader det kan føre til hvis man får i seg dette, sier hun.

– Må gå til kilden

Monika Olsen, som er nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler Nasjonalpark, har også deltatt i undersøkelsene. Hun forteller at de ikke bare har funnet søppel fra bedrifter.

Monika Olsen

Monika Olsen, som er nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler Nasjonalpark, mener det må gjøres mer for å få ned den marine forsøplingen.

Foto: Stian Pedersen / NRK

– Vi har også funnet artikler fra husholdninger. Q-tips er en stor utfordring, men det er også plast fra fiskerinæringen. Og da må vi gå til kilden for å få minimert dette, sier hun.

Formålet med tellingen har vært å finne ut hvor søppelet kommer fra.

Vil ha bedre regelverk

Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen mener det må på plass bedre internasjonale regelverk for å få mindre søppel i havet.

– For noen år siden tok vi initiativ for å få en bedre internasjonalt regelverk rundt dette. Vi skal for eksempel ikke lenger enn til England før man ikke har pantesystem for flasker. Flere land må få på plass bedre avfallshåndteringer, mener han.

Bekken i Oslofjorden Friluftsråd mener også at nordmenn kan gjøre mye.

– Vi må minske forbruket av plast. For eksempel kan vi bruke mindre engangsplast. Også har noen kommuner begynt å forby ballonger.

Søppel på Hvaler 2

Oslofjorden Friluftsråd tror mye av søppelet kommer fra området lenger sør i Europa. De har sammen med Skjærgårdstjenesten, Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylkeskommune og Statens Naturoppsyn, stått for overvåkingen på Hvaler.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-sendingen 22.50

  • Bråk i Moss

    En person er anmeldt for ordensforstyrrelse i forbindelse med et arrangement i Moss sentrum. Fire personer er bortvist fra samme sted, melder politiet.