Her er vi mest usunne

Lav utdanning, dårlig kosthold og røyking gjør Østfolds helse dårlig.

røyk

Røyking og kosthold er faktorer som påvirker hvor sunne vi er.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Folkehelseinstituttet begynte i fjor å sammenlikne helsetilstanden i landets fylker og kommuner.

For å kunne måle helsetilstanden har de sett på hvor mange som har psykiske lidelser, hvor mange som røyker og hva som er forventet levealder. I tillegg legger de vekt på lav inntekt, hvor mange som er arbeidsuføre og hvor mye mobbing det er i ungdomsskolen.

Lav utdanning

Nå er resultatene klare, og helt på bunn ligger Østfold, skriver nettstedet Hjelp til hjelp.

Rådgiver i folkehelseinstituttet Nora Heyerdahl, sier til nettstedet at det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor Østfold har dårligst helse, men at det kan henge sammen med vaner som røking og dårlig kosthold. Noe som igjen ofte henger sammen med lav utdanning.

– Sykdommene kan være et resultat av miljø og levevaner gjennom mange år. Undersøkelsen kan derfor si noe om hvordan befolkningen levde for noen tiår siden, forteller hun.

Friskest i landet

Ernæringsfysiolog Elsie Brenne

Konstituert folkehelsesjef i Østfoldhelsa, Elsie Brenne.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Konstituert folkehelsesjef i Østfoldhelsa, Elsie Brenne ser at det er store helseproblemer i fylket sammenliknet med resten av landet. Hun tror lav inntekt kan være noe av årsaken.

– Vi har lavt utdanningsnivå, og en lang tradisjon for tilknytning til store industribedrifter og tradisjonelt lite behov for utdanning, sier hun til Hjelp til Hjelp.

På andre siden av resultatlisten finner vi Akershus, der befolkningen er sunnest. Kommunene Asker og Bærum fikk over landsgjennomsnitt på alle målene i undersøkelsen.

Om man ser på landsdeler, er det på Vestlandet man finner befolkningen med sunnest helse, skriver Hjelp til hjelp.

Her er fylkesoversikten rangert fra best til dårligst folkehelse:

Helsetilstanden i norske fylker

1

Akerhus

2

Sør-Trønderlag

3

Rogaland

4

Hordaland

5

Møre og Romsdal

6

Sogn og Fjordane

7

Oslo

8

Nord-Trønderlag

9

Troms

10

Vest-Agder

11

Oppland

12

Hedmark

13

Buskerud

14

Nordland

15

Telemark

16

Aust-Agder

17

Vestfold

18

Finnmark

19

Østfold

Tabellen er basert på hvor mange helsemål som er over landsgjennomsnittet i hvert fylke. Kilde: Hjelp til hjelp