Her er kritikken som fikk ordføreren til å droppe lokalavisa

Han har fått voksenopplæring i pressens samfunnsrolle og fått høre at han driver med «lite tillitvekkende bagatellisering». Til slutt ble det for mye for Thor Edquist og familien.

Thor Edquist

FÅR KRITIKK: Halden-ordfører Thor Edquist sier hjemmet hans skal være en politisk fri sone, og derfor har han sagt opp lokalavisa.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det har blitt stadig verre. Kritikken fra HA har gått over til noe annet enn kritikk. Derfor var det nok nå, sa Halden-ordfører Thor Edquist til NRK for to dager siden.

Han begrunnet hvorfor han og familien hadde blitt enige om at det var best å si opp abonnementet med lokalavisa Halden Arbeiderblad (HA).

Saken har blitt diskutert heftig på sosiale medier etter publisering. Edquist har både fått massiv støtte, men også kraftig kritikk, for måten han har håndtert saken på.

På direkte spørsmål om hva som har blitt verre, svarte Edquist:

– Det vil jeg ikke utdype. Vanlig kritikk tåler jeg, men jeg tror de som har fulgt med i lokalavisa vil forstå.

Flere saker med kritikk

Ordføreren har vært sentral i flere debatter lokalt de siste månedene, og redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad har ved flere anledninger vært kritisk til ordføreren. Her er utdrag fra lederne og kommentarene Kjøge har skrevet om ordføreren de siste månedene.

Hans-Petter Kjøge

KRITISERER: HA-redaktør Hans-Petter Kjøge mener det ikke har vært personlig kritikk de siste månedene.

Foto: Halden Arbeiderblad

En leder 13. oktober hadde tittelen «Det ble lagt merke til at ordføreren ikke møtte opp» i kjølvannet av en skoledebatt i byen som ordføreren ikke deltok på fordi han i stedet besøkte Stortinget:

«Alle vet at hans neste ambisjon er å komme på Stortinget etter valget neste år. Men vi finner grunn til å minne han om at han fremdeles er ordfører i Halden. Vi synes prioriteringen han gjorde tirsdag kveld er et dårlig signal å sende til alle de engasjerte innbyggerne som møtte opp.»

«Vi forstår godt at det er slitsomt å fronte posisjonens nødvendige kuttejobb år etter år. Men det vil bli lettere hvis man lytter, er åpen og forståelsesfull. Da er første bud tilstedeværelse. Han hadde også hatt en mulighet til å skape større forståelse for den innsparingspolitikken han mener er tvingende nødvendig. Den benyttet han ikke».

I en leder 28. september svarer Kjøge på et innlegg Edquists skrev på sin Facebook-side.

«Han karakteriserer to andre politiske partier og lokalavisa som «farlige krefter» som driver en destruktiv kampanje. Det skapes et bilde av at Ap, SV og HA har rottet seg sammen for å ta noen. For å si det mildt; det er et verdensbilde vi ikke kjenner oss igjen i.»

24. august skriver Kjøge en leder i forkant av formannskapets behandling av «bonussaken»:

«I våre øyne er det ikke styrets opprinnelige vedtak om å tildele ledelsen ved bedriften bonus som er det mest kritikkverdige i saken. Vi tror de gjorde dette i god tro. Det er styreleder Carsten Dybevigs håndtering i ettertid som er blitt problemet. At han får støtte av bedriftens eier, representert ved ordfører Thor Edquist, heller bare bensin, i stedet for vann, på bålet».

«Thor Edquist gikk til valg på å bli kvitt ukulturen i Halden kommune. Med dette som bakteppe, er måten han bagatelliserer saken på, lite tillitvekkende».

I en kommentar 19. september kommer Kjøge med et stikk til Edquist i spalten «Signert».

«Budskapet går til det jeg opplever som to aktuelle eksempler på haldensk stahet: Carsten Dybevig og Thor Edquist. Som henholdsvis styreleder og generalforsamling i Halden Arbeid og Vekst har de fått et brev fra NAV som forteller at bonusutbetalingen styret foretok til ledelsen på 225.000 kroner var i strid med retningslinjene. Punktum.

Hadde de to lagt seg flate og sagt «Sorry. Vi gjorde en feil. Vi har lært, og skal ikke gjøre det igjen,» så hadde saken vært lagt død for lengst. Men det gjorde de ikke. De argumenterte og bagatelliserte. Og gjorde han som sa ifra til syndebukk. Da våkner folk. Da blir det mer bråk.

Sorry! Jeg kunne ikke la være».

31. august publiserer avisa en leder mens debatten om «bonus-saken» ruller:

«Ordfører Thor Edquist påberoper seg å sitte med den eneste hele og fulle sannhet i den etter hvert så berømte «Bonus-saken». Folk som har andre oppfatninger enn hans egen tar grundig feil. Aller mest HAs redaktør.»

«Vi trodde virkelig ikke vi behøvde å gi byens ordfører voksenopplæring i pressens samfunnsoppdrag. Det må vi øyensynlig. I et åpent demokratisk samfunn er det blant annet vår oppgave å kikke makta i kortene, være vaktbikkje og rapportere om kritikkverdige forhold».

«Til sist en liten bekymringsmelding; når Haldens ordfører rett ut skriver at han ikke har den nødvendige tilliten til sin egen lokalavis, er det et forhold vi mener HAs lesere bør ha bak øret».

I en leder 5. juli kommenterer Kjøge ordførerens sommerbrev:

«Det er vel og bra med litt selvskryt en gang iblant, men her føler vi at ordføreren nærmest satte seg på svanens rygg og fulgte vingeslagene mot den – (nettopp!) – blå himmelen. Dette var panegyrisk lesning, ordfører. Har du tenkt å lande i sommerferien?»

«Ordføreren ønsker å havne på Stortinget. Og CV-en er god etter snart seks ordfører-år. Betrakter han jobben som gjort i «Svanebyen?»»

20. mars raser debatten om skolesituasjonen på Idd. Kjøge kommenterer i lederen:

«Halden har tilsynelatende en ordfører som nå er mer opptatt av å ri prinsipper enn å finne de beste løsningene for flere hundre barn i traktene der han selv er født.»

«Vi er nå usikre på hvilken skoleløsning ordføreren vil ha på Idd. I motsetning til alle andre politikere i byen vår.»

Vil ikke kommentere ytterligere

Edquist selv sier han er ferdig med saken, og ønsker ikke å svare på spørsmål om hva ved disse kommentarene som er «noe annet enn kritikk». Han ønsker heller ikke å opplyse hvilke deler av kritikken han har opplevd som spesielt belastende, eller om det er andre lederartikler som har bidratt til at familien besluttet å si opp lokalavisa.

HA-redaktør Hans-Petter Kjøge er fullt klar over at han har vært kritisk til ordføreren ved flere anledninger. Han mener dette er hans jobb som redaktør i lokalavisa, men er samtidig opptatt av at kritikken ikke skal være personlig.

– Jeg synes jeg har vært saklig og forholdt meg til de aktuelle sakene. Men det har vært en del ting siden i sommer som det absolutt har vært verdt å påpeke, sier Kjøge.

Han mener at han også har vært mye positiv til ordføreren, og oppfordrer Edquist til å lese en leder han jobber med der ordføreren kommer til å få mer skryt.

– Jeg har skrytt kraftig av den jobben han gjør som en utmerket ambassadør for Halden. Men den økonomiske situasjonen Halden befinner seg i er veldig alvorlig, og vil få en del konsekvenser. Da må vi også påpeke det, og ikke minst bør ordføreren forholde seg på en bedre måte til dem som merker konsekvensene av politikken på kroppen, sier han.