Henges ut for hundedrap

Få timer etter at en hund ble funnet festet til en sementblokk under Krapfossbua i Moss, dukket det opp en Facebook-gruppe som anklager et identifisert samboerpar for hundedrapet.

Uthengt hundedrap Moss Facebook
Foto: Skjermdump Facebook / NRK

Mandag morgen hadde gruppen 170 medlemmer, tallet har økt jevnt og trutt. Klokken 12 hadde gruppen 682 medlemmer. En halv time senere nærmet medlemstallet seg 900.

Og jeg bruker heller denne metoden enn politi fordi jeg føler straffen politi kan gi dem er ingenting. En bot, kanskje en lav straff.

Facebook-gruppens leder

Den døde hunden ble oppdaget søndag formiddag – les mer her: Fant død hund bundet til sementblokk

Holder ikke med bot eller en kort fengselsstraff

– Vi kjenner vedkommende som har gjort dette, og vi har gitt dem andre alternativer. Samtidig føler vi at den straff de vil få ikke er tilstrekkelig. En bot på ti tusen kroner eller fengsel i et par måneder er ikke nok.

– Vi var villige til å hjelpe dem med å finne en ny plass til Lucas, siden vi visste at han ikke hadde det bra der han var, utdyper en av Facebook-gruppens ledere.

De hadde ikke hunden mer enn i en måneds tid, forteller hun videre.

Krever straff som for et drap

– Når et menneske dreper et dyr på den måten, mener jeg at de skal straffes som om de dreper et menneske, sier den andre lederen av gruppa.

– Men det er jo en sak for politi og rettsvesen. Det dere gjør er jo å gå til sosiale medier, og da snakker vi om en helt annen type konsekvenser?

– Vi ønsker rett og slett at det sosiale miljøet rundt oss og dem, og egentlig over alt, tar avstand fra dette og straffer dem på den måten.

– I en straffeprosess har de anklagede anledning til å uttale og forsvare seg. Får de det når dere legger dette på Facebook?

– Facebook-siden er åpen for alle. Kvinnen som er involvert i saken er tagget i bildet som er publisert på Facebook-siden. De har all mulighet til å svare der. De har telefonnumrene våre.

NRK Østfold har i ettermiddag vært i kontakt over telefon med den anklagede kvinnen. Hun var da ikke klar over Facebook-sidens eksistens. I ettertid har det ikke så langt vært mulig å få kontakt med de to over telefon.

Politiet: Her er det flere som bryter loven

I politiet reageres det også på det som oppfattes som selvtekt – at gruppens ledere har oppnevnt seg selv til politi og domsvesen, før etterforskningen i det hele tatt er ferdig.

Jon Granrud

Her kan folk selv fort komme i et straffeansvar, sier politiadvokat Jon Granrud.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Jeg vil advare sterkt mot å henge ut navngitte personer og beskylde dem for straffbare forhold. Jeg vil minne om at denne saken er under etterforskning og vi har ikke konkludert enda, sier politiadvokat Jon Granrud.

Den stadig mer aggressive tonen mellom enkelte av diskusjonens deltagere er bekymringsfull, mener Granrud.

– Jeg har ikke lest alt som er skrevet, men jeg syns det er rimelig bekymringsfullt at folk skriver den type ting.

– Det å ta avstand fra det som har skjedd syns jeg er greit. Men man må ikke beskylde personer for å ha begått straffbare forhold. Da utsetter man seg selv for straffansvar.

– Det er jo det jeg får inntrykk av at skjer nå, at det eskalerer, kanskje fra begge sider. Jeg må bare henstille folk til å utvise moderasjon i det man skriver, fortsetter Granrud.

Vil ikke oppfordre til vold

Flere legger inn støttekommentarer og også harmdirrende anklager rettet mot de to gruppens leder har utpekt som ansvarlige for hundedrapet. Enkelte kommentarer kan også tolkes dit hen at de to anklagede skal stilles til ansvar på mer håndgripelig vis enn rettssystemet legger opp til.

Det ønsker ikke lederen av Facebook-gruppa.

– Jeg håper folk ikke vil ta dette drastisk. At de heller gjør som vi hovedsakelig har intensjoner om, at det sosiale miljøet skal fryse dem ut. Jeg vil ikke kunne si jeg kunne stilt opp på døra for å beskytte dem heller.

– Men jeg oppfordrer ikke til vold heller, understreker han.