Krass kritikk for behandling av akutt syke innsatte

Ved ett tilfelle måtte en fengselslege krangle i fem timer før noen sykehus i Østfold var villige til å legge inn pasienten.

Isolat-celle

Helsetinsynet kommer med krass kritikk av sykehusets behandling av akutt syke innsatte i østfoldfengslene.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Helsetilsynet i Østfold kommer nå med krass kritikk av sykehusets behandling av akutt syke innsatte i østfoldfengslene.

Sykehuset Østfold legger seg flat, og beklager.

Systemsvikt

Seniorrådgiver Knut-Fredrik Thorne i Helsetilsynet i Østfold, har sendt den nevnte saken videre til tilsynet sentralt.

Helsetilsynet i Østfold mener det har det skjedd svikt både på individ- og systemnivå.

- Vi har både i denne saken, og i andre saker tidligere, sett at pasienter, som av fengslets lege vurderes å være i behov for øyeblikkelig hjelp, nektes behandling av sykehusene i Østfold, hvis vedkommende ikke kommer fra fylket, sier Thorne til NRK.

- Beskjeden de får er å kontakte det lokale sykehuset i den innsattes hjemmfylke, sier seniorrådgiveren.

Akutt syk måtte vente fem timer

Ved tilfellet hvor sykehuslegen kranglet i timesvis for å få pasienten inn på sykehus, var det først sykehuset i Moss som henviste pasienten videre.

Tidligere hadde denne innsatte vært akutt innlagt en periode på Ahus, men han hadde blitt stadig mer aggressiv og utagerende. Sykehuset i Moss henviste han derfor til psykiatrisk avdeling på Veum i Fredrikstad, men først etter fem timer, med telefoner til og fra, gikk denne avdelingen med på å legge inn den innsatte, som ifølge fengselslegen var akutt syk.

- Vi har bedt om en vurdering av legen som i utgangspunktet skrev ut denne pasienten. For å få på det rene om behandlingen har vært faglig forsvarlig, sier Thorne.

Legger seg flat

Anne Grethe Erlandsen

Sykehuset Østfolds kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen beklager.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

- Pasienter skal selvsagt få behandlig på nærmeste sykehus, uavhengig av hvilken adresse de har.

Det sier Sykehuset Østfolds kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen. Hun beklager sterkt det som har skjedd.

- Jeg vil først og fremst si at jeg beklager overfor pasienten, overfor fengselslegen, og de ansatte i fengselet, når det gjelder den konkrete saken som det refereres til her. Det er overhode ingen tvil om at vi har plikt til å ta imot til øyeblikkelig hjelp alle som oppholder seg i Østfold.

- Vi kommer til å bruke denne saken internt i sykehuset, for å pressisere vårt ubetingede ansvaret i alle slike akutt-tilfeller, sier Erlandsen til NRK.