Helsehus ikke tilgang på journaler

De kommunale helsehusene har ikke automatisk tilgang til pasientjournaler. Dette kan skape problemer for behandlingen, sier Vigdis Yttervik, leder i brukerutvalget ved Sykehuset Østfold. Enhetsleder ved Helsehuset i Sarpsborg, Lene Simensen Rød, sier det er sjelden det er noe problem med manglende journaler. Fra 1. mars innføres kjernejournaler i Østfold og dermed lettere å få opplysninger om pasientene også på Helsehusene.