Hele landet skannes fra fly

Laserteknologi skal gi Norge nye tredimensjonale kart. Det kan være med å beregne flom- og skredfare.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier at skanningen er veldig viktig for Norges fremtid. I dag var han med og fløy over Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

Hele 230.000 kvadratkilometer skal skannes. I dag var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med da deler av Østfold ble registrert fra et lite motorfly.

Unike kart

Totalt åtte departement tar regningen på 420 millioner kroner. Det er vel anvendte penger, mener Sanner.

– Det er ingen tvil om at dette er et veldig lønnsomt og viktig prosjekt. Vi lever i en tid med mye flom, uvær og skred. Og når vi skal vite hvor fremtidens boliger skal bygges, må vi ha helt presise kart, sier han.

Fungerende kartverkssjef, Knut Arne Gjertsen, sier at dette er helt nytt.

– Vi skanner hele landet ved hjelp av laserteknologi. Da får vi veldig detaljert informasjon om variasjon i høyde i landskapet. Så mange detaljer har vi ikke hatt tidligere, sier han.

3D kart

Her er et eksempel på hvordan kartene ser ut. Her fra Vik i Sogn.

Foto: Kartanimasjon / Terratec

Kan beregne skredfare

Gjertsen poengterer også at kartene kan sikre oss mot naturkatastrofer.

– Det gir oss et grunnlag for å beregne skredfare, hvordan flommer kan utvikle seg, og hvor master og vindmøller kan plasseres. Flysikkerheten kan også bli bedre fordi vi har mer detaljert informasjon om områdene, forklarer han.

Knut Arne Gjertsen

Fungerende kartverkssjef, Knut Arne Gjertsen, sier at de nye kartene kan forhindre at mennesker blir utsatt for naturkatastrofer.

Foto: Tomas Berger / NRK

Prosjektet skal være ferdig i 2022 og nær en femtedel av jobben er allerede gjort. Sanner synes det var kjekt å få være med og se hvordan kartene lages.

– Det var en fantastisk flytur. Og det er morsomt å se hvordan Kartverket nå skanner hele landet på nytt, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 18:50

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.