NRK Meny
Normal

Havn i medvind

Mer gods og flere anløp over Halden havn.

Halden havn

ØKENDE AKTIVITET. Nexans kabelfabrikk i Halden er en stadig tilbakevendende gjest på den offentlige havna på Mølen. Skip på mellom 100 og 150 meter krever god plass.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter flere år med diskusjoner om flytting av Halden havn fra nåværende Mølen til Sauøya, ble det etter valget i 2011 slått fast at Mølen skal forbli offentlig havn i Halden.

Påstander om "lav aktivitet" for den offentlige havna legges døde av statistikkene fra 2012, som viser vekst på havnene i Halden-området.

Les også:

Følg aktiviteten på Halden havn her (Bruk tastaturknapp "f5" for å oppdatere bildet)

Jahn Harboe, Halden havn

FORNØYD MED UTVIKLINGEN. - Flere liggedøgn og fornøyde kunder gir optimisme for havna, sier havneformann Jahn Harboe.

Foto: Rainer Prang / NRK

Anløpene øker

Selv om ikke havnene i Halden har de samme mengdene gods og hyppige anløp, som Borg og Moss havn, viser havnestatistikken for 2012 en fin utvikling i forhold til foregående år.

- Godsmengden er økende og vi har fornøyde kunder, som kommer til den kommunale havna på Mølen, sier havneformann Jahn Harboe til NRK.no.

I 2012 var det 420 skipsanløp på havnene rundt Halden, og 71 av disse på den offfentlige havna på Mølen, og kornhavna på Sauøya som også er offentlig.

I 2011 var det 375 anløp på havnene på Mølen og kornhavna (offentlig havn), Bakke (steinbruddet i Iddefjorden), Sauøya (Saugbrugs-havna) og på Knivsø (Nexans havn).

I 2010 hadde de fem havnene 344 anløp.

- Båtene som anløper Mølen blir ofte liggende her i mange døgn av gangen. Særlig Nexans båter er avhengige av den lange kaikanten på Mølen, og mens de ligger her driver de klargjøring av skipene for å kunne ta ut kabeltromler fra fabrikken, sier Harboe.

Han mener antallet liggedøgn på havna er viktigere enn antallet anløp.

- Her på den offentlige havna får vi betalt per liggedøgn, og ikke etter anløp. For vår del er det derfor viktig, at brukerne av Mølen får vann, strøm og andre fasiliteter lagt til rette for seg, slik at det fungerer slik de ønsker seg det, sier han til NRK.no.

Les også:

Container på hjul

UT PÅ SKINNER. Hver trailer kan laste 28 tonn gods - og på vei sydover skal de hovedsaklig lastes med norsk papir, mens de motsatt vei skal lastes med italienske produkter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Papir i enorme mengder

Fra Norske Skog Saugbrugs eksporteres det enorme mengder papir hvert år.

I 2012 er det registrert 333 223 tonn papir utskipet via havna.

Fra i mai i fjor uttransporteres papiret både per båt og via trailercontainere, som kjøres med tog til Europa.

Papir fra Saugbrugs går til Verona i Italia en gang per uke, noe som betyr redusert biltransport og redusert utslipp av CO2.

På veien tilbake er containerne fylt returvarer av ulikt slag.

Foruten papir skipes det ut stein i store mengder fra Bakke-havna, og for 2012 er det snakk om 188 507 tonn, mot 128 738 tonn i 2011.

Til kaiområdet på Mølen kommer det årlig store mengder tømmer, som benyttes i papirproduksjonen på Saugbrugs.

Halden havn

STORE PÅ PAPIR. Mølen havn ( lengst vekk i bildet) er den landfaste del av Halden havn med eget jernbanespor. I tillegg har Halden egen kai for eksport av korn. Sauøya (nærmest) har containerkran, lagerhaller og mottakskai for clay.

Foto: Halden havnevesen

Har behov for kaiplass

Det forelå planer om å bygge en ny, men mindre havn på Sauøya fram til høsten 2011.

Disse planene er nå skrinlagt, og særlig Nexans utnytter den nåværende havna på Mølen full ut, når de laster om kabeltromler via flytende kran til et eller to skip ved kaia på Mølen.

I inneværende uke er det ventet et 140 meter langt skip til Mølen, som havnevesenet legger til rette for.

- Vi ønsker at Nexans som en stor og viktig bedrift i Halden skal få tilrettelagt forholdene slik for seg, at kommunens havn er med på å bidra til at bedriften går godt.

Når et stort skip ankommer og venter på klargjøring, er det viktig at alle biter faller på plass, sier Jahn Harboe.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: