– Avlyste søknadsprosessen til politimesterjobben

Politidirektoratet skal ha avlyst den vanlige søknadsprosessen til politimesterjobben i Østfold. Politiets Fellesforbund mener saken er uheldig.

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold, mener saken er uheldig.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

Jon Steven Hasseldal ble i statsråd i formiddag konstituert som politimester i Østfold. Hasseldal er konstitert i stillingen ut neste år.

Steven Hasseldal

Jon Steven Hasseldal blir ny politimester i Østfold.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Politidirektoratet skal ha avlyst den vanlige søknadsprosessen til jobben, skriver Politiforum. Det var ni søkere til stillingen.

Lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold, sier til NRK at det er merkelig at jobbintervjuer ikke blir gjennomført.

– Vi syns dette er utrolig uheldig. Det har ingenting med han som nå har blitt valgt til ny politimester å gjøre, sier hun.

– Han kan meget gjerne være en veldig dyktig fyr, men jeg stiller meg undrende til hvordan Politidirektoratet kan vite at han er den best kvalifiserte, når de ikke har snakket med noen av de andre søkerne.

– Hasseldal skilte seg ut

Karin Aslaksen

HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Foto: Politidirektoratet

– Vi ønsker gode søkere til alle stillinger i politiet. Også til denne stillingen fikk vi mange gode søkere, men Hasseldal skilte seg klart ut. Han har bred ledererfaring i politiet og var den eneste med politimestererfaring. Han har også levert gode resultater, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i en kommentar.

Aslaksen legger til at alminnelige tilsettinger og konstituering av embetsmenn følger ikke det samme regelverket.

– Tilrådningen til embedsmann skal kun være på en person, selv om flere er kvalifisert for stillingen. Det er heller ikke ansettelsesråd for embedsmannsstillinger. I vanlige tilsettingssaker skal det da normalt innstilles på tre kandidater, understreker Aslaksen.

Norges yngste politimester

Jon Steven Hasseldal ble i statsråd i dag konstituert som politimester i Østfold.

43-åringen har tjenestebakgrunn fra politiet i Oslo og Arendal. I 2011 ble han utnevnt til ny politimester i Sunnmøre politidistrikt.

Han ble da Norges yngste politimester. Hasseldal har også bakgrunn fra utrykningspolitiet, som distriktsleder i Rogaland politidistrikt.

Han overtar jobben etter Beate Gangås, som for et par måneder siden fikk ny jobb som avdelingsdirektør i PST.

Når Hasseldal bare er konstituert i stillingen betyr det at Direktoratet tar høyde for en omorganisering av politidistriktene.