NRK Meny
Normal

Hard kritikk mot mottaksledelsen

En ekstern rapport laget for UDI rettet hard kritikk mot ledelsen ved Nordbybråten asylmottak allerede i 2005. Rapporten karakteriserte forholdene for kvinnene ved mottaket som svært dårlige.

Masseslagsmål på Nordbybråten asylmottak
Foto: Vidar Tangerud

Det skriver VG, som har fått tilgang til den hemmelige rapporten.

Et tilsyn UDI foretok i juni, påpekte også noen av de samme tingene. At forholdene for kvinner ved mottaket var svært kritikkverdige.

SE BILDENE: Masseslagsmål på asylmottak

Bakgrunnen for kritikken er at kvinner plasseres på mottak sammen med enslige menn, og at de dermed utsettes for uønsket atferd og oppmerksomhet.

Kun de kvinnene som klager blir hørt.

- Det er ikke godt nok at de kvinnene som sier de føer seg truet, er de eneste som blir hørt, slik situasjonen er i dag, fastslår UDI i sin tilsynsrapport fra juni 2008.

Vold og overgrep mot tsjetsjenske kvinner på mottaket hevdes å være årsaken til at over 30 tsjetsjenske menn stormet mottaket 24. juli.

LES: Blodig angrep på asylmottak

- Skjermer ikke kvinnene

Den første rapporten fra 2005, som ble utarbeidet av Norwegian Security Assist, er krass i sin kritikk av ledelsen. Den konkluderer blant annet med at ledelsen for mottaket ikke skjermer kvinnene på godt nok og at bråk og uro er et resultat av måten operatøren har valgt å drifte mottaket på.

- Unødvendige, potensielt farlige situasjoner for de ansatte og beboerne kan på ingen måte tilskrives tilfeldigheter, skriver Norwegian Security Assist ifølge VG.

Rapporten peker også på ansattes manglende respekt og forståelse for asylsøkernes problemer og behov, samt manglenge kunnskap i ledelsen om hva vakthold krever av godkjennelser og opplæring.

- Drives tilfredsstillende

UDI mener det ikke er noe å utsette på driften ved Nordbybråten transittmottak.

- Det er ikke grunnlag for å si at det er mer bråk ved Nordbybråten enn andre mottak. Det har bare vært et fåtall av alvorlige hendelser fra 2005 og frem til den siste hendelsen, sier kommunikasjonsdirektør Agnar Kaarbø til VG.

Mottaksleder Ole Morten Lyng var mottaksleder og medeier da rapporten fra 2005 ble levert. Det er han også i dag.

- Vi gikk grundig gjennom rapporten og rettet opp alt det der. Men jeg har ikke tid til å gjennomgå dette punkt for punkt, sier Lyng.

Overfor VG sier mottakslederen at kvinnens sikkerhet er et tema som diskuteres.

- Vi har vurdert å skjerme kvinnene i én blokk, og har spurt UDI om vi skal prioritere det på bekostning av å ta imot mange personer. Det er stort press på mottakene. Det vi får er motstridende beskjeder fra UDI. Men vi bestreber oss så godt vi kan, sier Lyng til avisen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjedekollisjon på Sandesundbrua

    Fire biler har kollidert på Sandesundbrua i sørgående retning. Det har ført til kødannelse i området.

  • Vil ha stasjonen et annet sted

    En ny meningsmåling viser at et flertall av de spurte i Moss mener at det er feil å legge jernbanestasjonen til havneområdet, slik bystyret og Bane Nor har bestemt. Målingen er gjort av InFact for gruppen Bedre Byutvikling Moss. Ordfører Hanne Tollerud sier at en slik meningsmåling ikke endrer noe.