Bertel O. Steen med millionkrav etter konkurser

Bilforhandler Bertel O. Steen Østfold as tapte 39 millioner på to konkurser. Nå krever de erstatning av styremedlemmer, et revisjonsselskapet og en revisor.

Bertel O. Steen

Bertel O. Steen i Dikeveien i Fredrikstad.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Det er korrekt at min klient er saksøkt med et krav på om lag 19 millioner fra Bertel O. Steen. Vi stiller oss imidlertid uforstående til kravet og har avvist dette.

Det uttaler advokat Klemet Gaski i advokatfirmaet Bull og co.

Han representer revisor og revisjonsselskapet som hadde ansvaret for revisjonen i To Jo AS fra november 2011 fram til konkursen høsten 2014.

Tapte 39 millioner på to konkurser

To Jo AS i Fredrikstad levde av å bygge om og klargjøre varebiler til minibusser. Fram til selskapet meldte oppbud høsten 2014 var hovedleverandøren deres Bertel O. Steen Østfold AS.

Forhandleren av Mercedes og Peugeot var også hovedleverandør for Salibor AS i Sarpsborg som også gikk konkurs samme høst.

Ifølge årsregnskapet for 2014 tapte Bertel O. Steen Østfold 39,58 millioner kroner på de to konkursene. Det førte til et underskudd i selskapet som omsatte for 558 millioner samme år.

To erstatningssaker i tingretten

Billeverandøren har gått til erstatningssøksmål etter begge konkursene.

–Mine klienter avviser kravet, sier advokat Thorvald Grinstad i advokatfirmaet Grinstad & co. Han representerer de som var med i styret til Salibor as.

Verken han eller Bertel O Steen Østfold as ønsker å opplyse hvor stort erstatningskravet mot dem er. Denne saken skal behandles i tingretten i mars.

Den første saken starter i Sarpsborg tingrett mandag. Saksøkte er daglig leder, styreleder, revisor og revisjonsselskapet til To Jo AS.

Ifølge borapporten mener styreleder at selskapet fikk økonomiske problemer fordi kjøp av chassis stoppet opp etter modellendringer hos Mercedes. Mens bostyrer, advokat Geir Engrebret Johansen skriver at kostnadene i selskapet var for høye i forhold til inntektene.

Dessuten går det fram av rapporten at borevisor mener at selskapet allerede i 2011 ikke var i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser, altså insolvent. Og at selskapet To Jo AS holdt driften i gang ved kreditt fra sin hovedleverandør Bertel O. Steen.

Avviser kravet

Kravene mot konkursboet beløp seg til 27,7 millioner, den største kreditoren var Bertel O. Steen.

Nå krever de altså inntil 19 millioner kroner i erstatning fra daglig leder, styreleder, revisor og revisjonsselskapet.

Mens prosessfullmektig, advokat Gaski mener det ikke er noe grunnlag for kravet mot hans klienter, revisor og Revisorgruppen.

Han viser til at Bertel O. Steen i en årrekke ga betydelige kreditter til selskapet ved at de leverte, men ikke fakturerte leveransen.

I en e-post til NRK skriver advokat Gaski at «Ved revisjonen av selskapet som mottok leveransene av chassis ble revisor skriftlig informert fra både kunde og dets leverandør, Bertel O Steen, hva som var utestående mellom partene. Disse opplysningene viste seg i ettertid ikke å være korrekte. Revisor mener at denne ekstraordinære usikrede kreditten er noe Bertel O. Steen selv må ta ansvar for».

Kommunikasjonssjef Irene Schwabe i Bertel O. Steen sier til NRK at de har bestemt seg for å ikke kommentere saken nå.