NRK Meny
Normal

Politiet håper straffeskjerping hjelper

En polsk smugler er dømt til ett år og tre måneders fengsel for å ha kommet ulovlig inn i Norge etter en tidligere utvisning fra riket. For noen uker siden ville straffen ha blitt mellom 30 og 60 dager.

Politiadvokat John Skarpeid

– Jeg håper dette gir et veldig tydelig signal ut til de som kan være fristet til å bryte innreiseforbudet, sier politiadvokat John Skarpeid.

Foto: Espen Torgersen / NRK

– Grunnen til dette er at en lenge ønsket straffeskjerpelse for litt siden trådte i kraft, sier politiadvokat John Skarpeid i den spesielle påtaleenheten i Østfold politidistrikt.

Vi håper at dette er med på å forhindre nye lovbrudd.

John Skarpeid, politiadvokat Østfold politidistrikt.

– Dette er en lovendring som kom for bare litt over en uke siden. Lovgiver ga tidlig signaler om at de ønsket en streng skjerping av straffen når folk bryter innreiseforbud de har fått i Norge.

Avvik i hver tiende kontroll

Årlig utføres 10.000 utlendingskontroller i året i Norge. Nesten hver tiende kontroll avdekker avvik i en eller annen form – alt fra manglende identitetspapirer til grov narkotikasmugling.

De siste tre årene har politiet registrert en tredobling i tallet på utvisningssaker. Østfold politidistrikt har lenge brukt utvisning som et aktivt virkemiddel for å forebygge grensekriminalitet, og også her er det med årene en økning i tallet på slike saker.

Stadig flere utviste kommer tilbake

I fjor pågrep Østfold-politiet 502 personer for brudd på Utlendingsloven, i 2009 var det 201 slike pågripelser. Før var fengselsstraffen i slike saker begrenset til 60 dager eller mindre.

– I fjor hadde vi vel litt under 30 dommer av denne typen i Østfold. Rettspraksis har lagt straffen på rundt 30 dagers fengsel, sier Skarpeid.

En rekke innreisebrudd

En 54 år gammel polakk fikk altså æren av å bli den første som er dømt etter det nye strafferegimet. Han ble opprinnelig dømt for smugling av alkohol og sigaretter i februar 2010. Da tilsto han i retten å ha kjørt smuglerturer i Norge i tre år. Han mistet da retten til å reise inn i Norge i to år.

Men det stanset ikke mannen særlig lenge.

Sommeren 2011 ble han dømt i Drammen tingrett for to brudd på innreiseforbudet. Fredrikstad tingrett dømte mannen i en ny smuglersak etter dét, og UDI vedtok å varig utvise mannen var Norge i februar i fjor.

Så var det Halden tingretts tur. Den 2. september i fjor ble han på nytt dømt for brudd på innreiseforbudet, og så, den 1. februar i år, ble han tatt i landet på nytt, på fylkesvei 118 ved Halden.

Og nå, kun få dager etter siste pågripelse, er han dømt til 15 måneders fengsel i Halden.

Håper det skremmer

– Jeg håper dette gir et veldig tydelig signal ut til de som kan være fristet til å bryte innreiseforbudet. Vi har en mye større fokus nå på å bruke utvising som et kriminalforebyggende virkemiddel, oppsummerer Skarpeid.

– Nå risikerer folk opp til to års fengsel.

– Har det vært viktig å sette en streng presedens her?

– Påtalemyndigheten er veldig glad for at domstolene følger opp det lovgiverne har signalisert i sine forarbeider, og vi håper at dette er med på å forhindre nye lovbrudd.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulykken er på Rolvsøyveien

    Frontkollisjonen på Rolvsøy har skjedd på Rolvsøyveien, melder politiet. To personer er lettere skadet. Tre biler er involvert i ulykken. Det er omkjøring om Dikeveien og lange køer i området.

  • Front mot front på Rolvsøy

    To personer er lettere skadet etter en front mot front ulykke i Dikeveien på Rolvsøy i Fredrikstad. Det er trafikale problemer på stedet, melder politiet.