Klart for hanekamp i retten

Striden om hanen Orloff skal avgjøres i retten. – En skandale for rettsstaten, sier haneeiernes advokat.

Striden mellom familien Bärnholth og kommuneoverlegen er denne hanens gal. Er den helseskadelig eller ikke?

HØR HANEN GALE: Striden mellom familien Bärnholth og Helse- og omsorgsdepartementet står om denne hanens gal. Er den helseskadelig eller ikke?

– Denne saken burde aldri ha kommet til retten. Den burde ha blitt løst hos Fylkesmannen. Jeg mener at det faktisk er en skandale for rettsstaten, sier advokat Tatiana Kapstø.

I januar skal hun møte Helse- og omsorgsdepartementet i Halden tingrett og argumentere for hvorfor hanen Orloff skal få lov til å leve.

Saken startet da en av naboene mente galingen til hanen utgjorde en helseplage og en «betydelig og totalt unødvendig støyforurensing».

Kommunelegen var enig, til tross for at han aldri tok lydprøver av galingen, og vedtok at hanen måtte fjernes. Fylkesmannen i Østfold gjorde ingen videre undersøkelser, men opprettholdt vedtaket.

– Kommunen gjorde en veldig dårlig jobb. Men det mest alvorlige feiltrinnet ligger hos Fylkesmannen, som ikke har gjort noen ting. Plutselig havner saken hos regjeringsadvokaten. Eierne føler at de blir overkjørt av myndighetene, og det er fattet vedtak uten hjemmel i loven. Det er en tøff sak å oppleve i Norge, sier Kapstø.

Hane galer

Hanen Orloff er sendt på ferie til utlandet mens saken pågår. Her er han sammen med hønene i hønsegården hjemme i Halden.

Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Eieren overrasket

Haneeier Heidi Bärnholth opplever saken som en systemsvikt og sier at den over to år lange striden har vært en tøff påkjenning.

– For det første er ikke saken ordentlig opplyst. De har ikke målt hvor høyt hanen galer. Vi har heller ikke fått møte kommunelegen. Vi mente det burde kunne gå an å kommunisere. Men det har ikke latt seg gjøre.

Bärnholth er overrasket over at saken ender i retten.

– For meg er det merkelig, men samtidig er regjeringsadvokaten over Fylkesmannen. Det er den neste instansen, så det er egentlig naturlig. Men vi hadde aldri trodd det skulle gå så langt, sier hun.

Mener vedtaket er gyldig

Regjeringsadvokat Hilde Lund mener bevisene i saken er gode nok til å slå fast at vedtaket om å fjerne Orloff er gyldig.

Regjeringsadvokat Hilde Lund

Regjeringsadvokat Hilde Lund representerer staten i hanekampen mot eierne til Orloff.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Det er staten som vår klient som eier saken. Hvis vi ser vedtak som burde vært omgjort, så vil vi som regel råde klienten til å omgjøre vedtaket. I denne saken mener vi at vedtaket er gyldig, sier hun.

– Advokat Kapstø mener at saken er en skandale for rettsstaten. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke vurdert det utsagnet. Nå får vi prøvd rettssikkerheten i Halden tingrett, så får vi se hva tingretten faller ned på, sier regjeringsadvokaten.

Orloff sendt på feriekoloni

Mens eierne forbereder seg på å møte staten i retten, har hanen Orloff blitt sendt på ferie til utlandet. Hadde de beholdt hanen hjemme i Halden, måtte de ha betalt 15.000 kroner i måneden i bøter.

– Jeg tror han har det bra, men det er her hos hønene sine og hos oss Orloff hører hjemme. Vi har alltid stolt på myndighetene, men i dette tilfelle har det vært håpløst, sier Bärnholth.

Advokat Kapstø er sikker på at eierne får Orloff hjem igjen.

– Det er mange eksempler på lignende saker der Fylkesmannen har gjort grundige undersøkelser og endret kommunenes vedtak til fordel for haneeier. Jeg er 95 prosent sikker på at vi kommer til å vinne denne saken.