Eierne av Hamen ber Riksantikvaren om penger

Ber om 400 000 kroner fra Riksantikvaren for 2013.

MS Hamen ute av dokka i Hirtshals etter oppussing

'NYE HAMEN' SKAL IKKE SKROTES. I følge Hamens eiere skal skipet ikke skrotes. Nå søkes det etter penger for videre oppussing. Slik ser hun ut etter oppussingen i Hirtshals.

Foto: Tommy Andersen

Etter at MS Hamen ble slept fra svensk side av Iddefjorden til Hirtshals i desember fjor har skipet gjennomgått en ansiktsløftning.

Hamen har siden 20. januar i år ligget i dokk hos Hirtshals Yard og skipet er sandblåst. Det er byttet ut en del stålplater og skipet er påført maling.

Eierne har overfor NRK.no sagt at det nå ikke er aktuelt å skrote skipet, og målet er å få satt Hamen i stand.

Nå er også søknad om statlige midler sendt.

Les også:

Riksantikvar Alexander Ytteborg

HAR MOTTATT SØKNAD. Alexander Ytteborg hos Riksantikvaren bekrefter å ha mottatt søknad om sikring og utbedring av Hamen.

Foto: NRK

Bekrefter søknad

Arne Øistein Holm, som sitter i styret i Stiftelsen Hamen har overfor NRK gitt uttrykk for at det skal søkes penger til restaurering av skipet der det er mulig, herunder også hos Riksantikvaren.

Det var Riksantikvaren som fjernet pengestøtten på 1,5 millioner kroner og trakk tilbake Hamens vernestatus i 2011. Prosjektet ble da ikke vurdert som seriøst.

Da NRK presenterte opplysningene om at Hamen-eierne ville søke penger for Riksantikvaren den 16. januar i år var savret at Hamen ikke hadde krav på penger på daværende tidspunkt.

- Hamens vernestatus ble opphevet i 2011, og er således ikke søknadsberettiget til Riksantikvarens fartøyvernpost, sa Alexander Ytteborg hos Riksantikvaren.

Allerede dagen etter denne uttalelsen fra Riksantikvaren forelå det en formell søknad fra Stiftelsen Hamen om tilskudd, datert 15. januar i år.

Det er søkt om et foreløpig beløp for 2013 på 400 000 kroner.

- Vi behandler søknaden på vanlig måte, sier Alexander Ytteborg til NRK.no.

Les også:

MS Hamen i Hirtshals etter oppussingen
Foto: Tommy Andersen

MS Hamen i Hirtshals etter oppussingen

54 ÅR GAMMEL, NYSMINKET DAME. MS Hamen het fra starten DS Pompey Power og var opprinnelig et dampskip, bygd i 1949 i Sunderland i England.

Foto: Tommy Andersen

Sikring og utbedring

Stiftelsen bak MS Hamen fikk i desember 2010 utbetalt 450 000 kroner fra Riksantikvaren til sikring av båten.

I mars 2011 gikk Hamen ned med akterenden, etter det som i følge eierne var en akutt lekkesje.

Via internet søkte eierne etter penger, og de beskrev situasjonen som vanskelig for Hamen med lekkasjer gjennom dekket og via lekkasjer under vannlinjen.

Det stod ytterligere 1,5 millioner igjen av bevilgningen fra Riksantikvaren, da det ble besluttet å fjerne Hamens vernestatus og inndra pengene.

Riksantikvaren hadde mistet troen på prosjektet, og det samme hadde også foreningen for fartøyvern, som først suspenderte og senere ekskluderte Hamen fra foreningen.

- Dette er en foreløpig søknad om tilskudd til sikrings- og utbedringsarbeider på Hamen i forbindelse med verkstedopphold på Hirtshals Yards, skriver Arne Øistein Holm på vegne av stiftelsen i sin søknad den 15. januar i år.

Les også:

Bygd i England

MS Hamen het fra starten DS Pompey Power og var opprinnelig et dampskip, bygd i 1949 i Sunderland i England.

De første åra ble det brukt til å frakte kull fra Nord-Englands kullgruver til det kullfyrte elektrisitetsverket i Portsmouth.

Kullbåten ble innkjøpt til Norge i juli 1960 av drammensrederiet A/S Orion - Tanberg & Møinichen, og omdøpt "Tandik".

Etter en ombygging og installasjon av nye master, bommer og vinsjer, ble den satt inn i Nordsjøfart.

I 1962 ble DS Tandik lagt i opplag i Sandefjord. Herfra ble den solgt til bergensrederen Hans Utkilen. Han installerte en dieselmotor i båten, og døpte den om til MS Hamen i 1963.

Hamen pusset opp i Hirtshals
Foto: Tommy Andersen
MS Hamen i Hirtshals etter oppussingen

PLENEN IKKE KLIPPET. Nymalt, men litt gress og busker gjenstår å klippe på Hamens dekk.

Foto: Tommy Andersen

Miljøproblem

Hamen var på dette tidspunktet blitt en moderne Nordsjøbåt på 1900 tonn dødvekt, og gjorde det bra i fraktmarkedet. Men etter 1975 ble det vanskeligere å drive denne type fartøyer.

I 1984 ble MS Hamen tatt helt ut av drift, men ble regelmessig vedlikeholdt inntil 1993. I 1996 kjøpte svenken Alvar Olsson skipet. Olsson drev et reparasjonsverksted i Hälle på Svensk side i Iddefjorden og slepte Hamen dit.

Her skulle den bli liggende til 2003, da nåværende eiere overtok skipet, som da skulle hugges. Stiftelsen MS Hamen ex Tandik overtok båten i den hensikt å få den restaurert.

Skipet ble i flere år liggende på svensk side av Iddefjorden og ble av svenske myndigheter sett på som et miljøproblem, der det lå i et verneområde.

Det var igangsatt et arbeid fra den svenske kronofogden for å få tauet bort skipet, da eierne i desember i fjor slepte Hamen til Hirtshals.

Før og etter

M/S Hamen
Foto: Rainer Prang / NRK
MS Hamen i Hirtshals etter oppussingen
Foto: Tommy Andersen