Halvparten frifinnes for bildrap

Halvparten av alle bildrapssaker i Østfold ender med frifinnelse, viser en undersøkelse.

Ingjerd Schou, Høyre

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou, Østfold Høyre.

Foto: NRK/Anja Lillerud

Bergens Tidende står bak undersøkelsen som viser at halvparten av alle saker hvor personer tiltales for bildrap ender med frifinnelse i Østfold.

19 slike saker har vært behandlet i retten i Østfold de siste fem årene.

Samtidig har ikke en eneste av bildrapstiltalene i Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark eller Agderfylkene endt med frifinnelse i samme tidsperiode.

– Må se på rutinene

Stortingspolitiker Ingjerd Schou fra Østfold Høyre, som har erfaring fra justiskomiteen på Stortinget, frykter at østfoldpolitiet nedprioriterer slike saker.

– I slike saker skal det være gjort et omfattende og grundig politiarbeid før de ferdig etterforskede sakene kommer opp for retten. Dette er også stort sett svært kompliserte saker å etterforske.

– Når så mange som halvparten av sakene ender med frifinnelse i retten, som vi hører her, mener jeg at vi må se på politiets prioriteringer, sier Schou.

– Antyder du at østfoldpolitiet har gjort en for dårlig etterforskning i slike saker sammenlignet med de andre politidistriktene?

– Jeg vil være veldig forsiktig med å være for bastant, men når tallene varierer så mye fra politidistrikt til politidistrikt, mener jeg vi er nødt til å se på rutinene for etterforskningen her, sier Schou til NRK.

– Skal prioriteres

Assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud er skeptisk til undersøkelsen fordi han mener den baserer seg på få saker. Ifølge undersøkelsen ble det behandlet 189 bildrapstiltaler i tingrettene på landsbasis, de fleste i Østfold, hvor 19 slike saker ble ført.

Kallerud sier at det lett kan skape et galt inntrykk når politidistriktene settes opp mot hverandre basert på så få saker, siden forskjellene på bildrapstiltaler ofte er svært store sammenlignet med andre straffelovsbrudd.

– Dette er også saker hvor det er mye skjønn inne i bildet.

– For det første er det svært få slike tiltalebeslutninger i løpet av fem år. 19 saker i Østfold, hvor det var flest saker, i løpet av fem år. Det er veldig få saker med tanke på hvor forskjellige slike saker også er.

– Jeg vil ikke mene verken det ene eller det andre om denne undersøkelsen, men jeg synes i utgangspunktet at grunnlaget her er for tynt.

– Dette er også et tema til stadig politisk diskusjon, og senest sist torsdag på en samling av statsadvokater, påpekte vi at bildrapssaker skal prioriteres.