NRK Meny
Normal

Elevene får vikar i kun halvparten av timene

Elever i de videregående skolene her i Østfold får bare vikar i halvparten av timene hvor læreren er borte i en kort periode.

Klasserom

Stikkprøver viser at det er bare halvparten av elevene som får vikar hvis læreren er borte i en kort periode.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det viser stikkprøver Fylkesrevisjonen har gjort. I flere tilfeller blir elevene overlatt til seg selv.

– Sitter ikke hjemme og venter

– Det bekrefter jo det vi har vært klar over og det er at det er et visst kompetansenivå som kreves og de som har denne kompetansen de er i jobb, de sitter ikke hjemme og venter, sier Inger Christin Torp, som er leder av opplæringskomiteen i fylket.

Hun er ikke overrasket over Fylkesrevisjonens funn når de har sett om elevene får undervisningen de har krav på i forhold til opplæringsloven og vikarbruk.

Der kommer det frem at lærere med høyt fravær, vanligvis blir erstattet, men stikkprøver viser at nesten femti prosent av lærere med kort fravær, ikke blir erstattet. Slik vil vi ikke ha det, sier Torp.

– Dette jobbes det kontinuerlig med, da vi ønsker at elevene skal ha vikarer med kompetansen som kreves ved sykdom.

Følgende problemstillinger har blitt gjennomgått av revisjonen:

 • I hvilken grad har fylkeskommunen lykkes med å sikre et tilstrekkelig antall undervisningstimer for elevene?
 • I hvilken grad er man sikret at dokumentasjonen av planlagte og gjennomførte timer er av tilstrekkelig kvalitet?
 • I hvilken grad har man rutiner for bruk av vikarer ved lærerfravær?

Fylkesrevisjonen mener fylkeskommunen må gjennomgå dagens vikarpraksis i de videregående skolene for å se om den ivaretar elevene godt nok. På spørsmål om skolene dropper å sette inn vikarer for bevisst spare penger, svarer politikeren følgende :

– Nei, vi er veldig opptatt av at det skal vikar inn ved sykdom, men det er ikke hver gang vi klarer det på kort tids varsel.

Her er fylkesrevisjonens anbefalinger:

Fylkesrevisjonens anbefalinger
På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjoner fremmer fylkesrevisjonen følgende
anbefalinger:

1. Fylkesrådmannen bør jobbe videre for at krav i Opplæringsloven om minste antall undervisningstimer skal overholdes.

2. Fylkesrådmannen bør bidra til en klargjøring av hvilke aktiviteter i skoleåret som skal regnes inn som undervisning.


3. Fylkesrådmannen bør vurdere å innføre et mer standardisert rapporteringsopplegg vedrørende skolenes minste årstimetall. Avvik bør følges opp i styringsdialogen med skolene.

4. Fylkesrådmannen bør vurdere om dagens vikarpraksis blant de videregående skolene i tilstrekkelig grad ivaretar elevene.

5. Fylkesrådmannen bør vurdere hvorvidt man på skolene har tilstrekkelige
undervisningsopplegg på plass ved lærerløse timer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Heintz forlenger med Sarpsborg

  Unggutten Tobias Heintz har skrevet under på en fireårskontrakt med Sarpsborg 08. Det skriver klubben i en pressemelding. Den nye avtalen varer til sommeren 2021.

  Tobias Heintz
  Foto: Sebastian Nordli/NRK
 • Sier ikke nei til Viken

  Kristelig Folkepartis fylkespolitikere fra Buskerud, Østfold og Akershus avviser at partiet vil reversere Viken. På Stortinget har Ap foreslått å skrote kjempefylket, og det har vært stor spenning om KrF vil sikre flertall for forslaget. Men ifølge Olav Moe i Østfold KrF vil de ikke være med på å reversere Viken.