NRK Meny
Normal

Halden skal selge eiendom for millioner

Halden kommune skal selge boliger og tomter for 57 milloner kroner i år for å finansiere utbyggingen av nye boligområder.

Områdene langs Tista i Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmann Per Egil Pedersen mener det er riktig å selge gammelt for å investere i nytt.

Boliger og tomter

- Vi skal kvitte oss med noen utidsmessige leiligheter og skifte ut boligmassen som Halden kommune har. Vi skal overdra eiendommer til pensjonskassa fordi den trenger eiendommer å investere i og vi skal også selge boligfelt som allerede er opparbeidet, sier Pedersen.

- Intet å frykte

Rådmannen legger opp til å selge blant annet trygdeboliger og leiligheter i borettslag, men sier at dagens beboere ikke har noe å frykte ved et salg.

- De fleste som bor der vil trolig fortsette å bo der. De får kjøpe boligen selv eller de kan stifte borettslag hvor de er medlemmer. Så den siden av det er uproblematisk. Vi setter ingen på gata, sier rådmannen.

85 millioner

Det som i dag hovedsaklig er ubebygde og skogkledde elvebredder skal bli to nye bydeler i Halden sentrum.

Kommunen regner med at det vil koste 85 millioner kroner å bygge vei og bruforbindelse til de nye utbyggingsområdene Tyska, Hollenderen og Mølen.

Prisene er trolig gått ned siden dette anslaget ble gjort og rådmannen tror kommunen kan komme billigere fra det.

I denne summen ligger ikke kostnader til vann-, avløp- eller fjernvarmerør. Finansieringen av dette kommer som egen sak til politikerne senere.

900 boliger

Rådmannen kan ennå ikke legge fram noen gode beregninger over hvor store inntekter som områdene vil gi kommunen når de ferdig utbygd. I et grovt anslag mener han at omkring 900 boenheter kan bygges i de to områdene.

Per Egil Pedersen kan heller ikke si noe om hvor stor risiko kommunen tar ved å investere i området.

- Kommunen kan velge å selge råtomta i dag, eller man kan være med på en gradvis utvikling av områdene. I ytterste konsekvens kan kommunen være med helt ut og ta salgsrisikoen, men det antar jeg at vi ikke kommer til å gjøre.

- Alt dette kommer tilbake til politikerne for endelige avgjørelser, avslutter han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Smuglet over 30 kilo tobakk

    Et par fra Syria ble tatt med 32,5 kilo tobakk i Rømskog ved 13-tiden tirsdag ettermiddag. Bilen de kjørte ble fanget opp av tollernes kamera på grensen, og de to ble brakt til lensmannen på Ørje. Det viste seg at de er asylsøkere i Sverige, så de blir utvist tilbake dit. Med seg på veien får de et forelegg på 100.000 kroner.

    Smuglet tobakk i Rømskog
    Foto: Tolletaten
  • Samarbeider om stort lagerbygg

    Borregaard og Borg Havn vil bygge et lagerbygg for lignin på Øra i Fredrikstad. Bygget kan bli 17.000 kvadratmeter stort, og stå ferdig til sommeren 2019, hvis planen blir en realitet. Meningen er å kutte ned på veitransport av råstoff til Borregaards produksjon, opplyser selskapet.