NRK Meny
Normal

Halden skal selge eiendom for millioner

Halden kommune skal selge boliger og tomter for 57 milloner kroner i år for å finansiere utbyggingen av nye boligområder.

Områdene langs Tista i Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Rådmann Per Egil Pedersen mener det er riktig å selge gammelt for å investere i nytt.

Boliger og tomter

- Vi skal kvitte oss med noen utidsmessige leiligheter og skifte ut boligmassen som Halden kommune har. Vi skal overdra eiendommer til pensjonskassa fordi den trenger eiendommer å investere i og vi skal også selge boligfelt som allerede er opparbeidet, sier Pedersen.

- Intet å frykte

Rådmannen legger opp til å selge blant annet trygdeboliger og leiligheter i borettslag, men sier at dagens beboere ikke har noe å frykte ved et salg.

- De fleste som bor der vil trolig fortsette å bo der. De får kjøpe boligen selv eller de kan stifte borettslag hvor de er medlemmer. Så den siden av det er uproblematisk. Vi setter ingen på gata, sier rådmannen.

85 millioner

Det som i dag hovedsaklig er ubebygde og skogkledde elvebredder skal bli to nye bydeler i Halden sentrum.

Kommunen regner med at det vil koste 85 millioner kroner å bygge vei og bruforbindelse til de nye utbyggingsområdene Tyska, Hollenderen og Mølen.

Prisene er trolig gått ned siden dette anslaget ble gjort og rådmannen tror kommunen kan komme billigere fra det.

I denne summen ligger ikke kostnader til vann-, avløp- eller fjernvarmerør. Finansieringen av dette kommer som egen sak til politikerne senere.

900 boliger

Rådmannen kan ennå ikke legge fram noen gode beregninger over hvor store inntekter som områdene vil gi kommunen når de ferdig utbygd. I et grovt anslag mener han at omkring 900 boenheter kan bygges i de to områdene.

Per Egil Pedersen kan heller ikke si noe om hvor stor risiko kommunen tar ved å investere i området.

- Kommunen kan velge å selge råtomta i dag, eller man kan være med på en gradvis utvikling av områdene. I ytterste konsekvens kan kommunen være med helt ut og ta salgsrisikoen, men det antar jeg at vi ikke kommer til å gjøre.

- Alt dette kommer tilbake til politikerne for endelige avgjørelser, avslutter han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flest trafikkdrept på sommerføre

    71 prosent av trafikkulykkene med drepte og hardt skadde i Østfold de siste fem årene har skjedd på sommerføre. Det viser en gjennomgang Statens vegvesen, Region øst har gjort. I Østfold ble 259 personer drept eller hardt skadd i ulykker på vegene fra 2012 til og med 2016. 186 av ofrene var involvert i trafikkulykker i perioden april-oktober, mot 73 personer i vinterhalvåret. Av disse ble henholdsvis 21 drept på sommerføre, mens 12 ble drept på vinterføre.