Halden-reaktoren skal kontrolleres

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) skal for første gang kontrollere sikkerheten ved forskningsreaktoren i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kontrollen finner sted i forbindelse med at konsesjonen til de to norske reaktorene på Kjeller og i Halden går ut 1. januar 2009.

Kan få ny konsesjon

Seniorrådgiver i Statens Strålevern, Sverre Hornkjøl, sier de vil ha en sikkerhetskontroll før Halden-reaktoren eventuelt får ny konsesjon.

- Vi har invitert IAEA til å være med på dette for at vi skal få en uavhengig undersøkelse av sikkerhetsforholdene ved Halden-reaktoren, i tillegg til den undersøkelsen vi selv kommer til å gjøre i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, sier seniorrådgiver Sverre Hornkjøl i Statens strålevern til NRK.

IAEA-representantene skal på møter i Halden tirsdag, mens selve sikkerhetsundersøkelsen skal gjennomføres til sommeren.

Bellona vil stenge

Den 50 år gamle Halden-reaktoren er en av verdens eldste forskningsreaktorer som fortsatt er i drift.

Miljøstiftelsen Bellona mener reaktoren bør stenges snarest mulig.

- Vi mener den bør stenges - både fordi den begynner å bli gammel og fordi det kan skje ulykker ved den, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Samtidig mener stiftelsen at Norge ikke har behov for å drive forskning på hvordan atomkraft kan bli mer lønnslomt.

Kjeller-raktoren åpnet igjen

Kjeller-reaktoren ble stengt i fjor høst på grunn av en radioaktiv lekkasje, men den ble åpnet igjen etter at feilen ble funnet.