Halden gikk i overskudd!

Halden kommune har et regnskap i balanse for første gang på nesten 10 år. Ordfører Thor Edquist jubler og sier det er en merkedag.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

Rådmann i Halden kommune, Gudrun H. Grindaker er glad for at Halden kommune går i balanse for første gang på mange år.

Foto: Privat

Den siste regnskapsrapporten viser et lite overskudd på 1.700 kroner. Det kan endre seg litt, men rådmann Gudrun H. Grindaker kan slå fast:

– Halden går endelig i balanse og vi er veldig glade. Jeg har svært lyst til å takke alle ansatte som har vært med på å dra i denne retningen, sier Grindaker til NRK.

Hun sier resultatet er oppnådd gjennom hard og systematisk jobbing og stram kontroll.

– Arbeidspresset for de ansatte har vært og er stort og enkelte brukere føler nok at de ikke får de samme tjenestene som tidligere, men dette har vært helt nødvendig for å få kontroll på pengebruken og starte nedbetalingen på det store underskuddet vi har pådratt oss gjennom mange år.

Imponert ordfører

Ordfører Thor Edquist er imponert over jobben alle ansatte har lagt ned. Blant annet skal kommunen redusere med 80 årsverk.

– De ansatte er nok de som har merket kuttene mest. De er dyktige og har klart å levere tjenestene ut til brukerne mer rasjonelt. Jeg tror de fleste av brukerne våre opplever at de fortsatt får gode tjenester, sier Edquist til NRK.

Han påpeker at jobben med å drive kommunen billigere likevel ikke er ferdig.

– Vi har et stort underskudd som vi må betjene. Endelig er jobben startet og vi har oversikt over pengebruken vår. Nå kan vi drifte mer forutsigbart i 2015 og videre framover.

Fagforbundet reagerer

Kirsti Rørmyr, leder i Fagforbundet i Halden og Aremark mener regnskapstallene ikke forteller hele bildet.

– Kommunen har spart på faste lønnsutgifter, men brukt mye på variabel lønn med innleide vikarer. I løpet av 2014 har de også brukt nye engangsinntekter i budsjettet. Vi er rett og slett uenige i hvordan tallene framstilles i regnskapet, sier hun.

Hun påpeker at omstillingene skaper stor utrygghet og usikkerhet blant de ansatte. Og at mange opplever at de må springe raskere og utføre mange flere oppgaver innenfor den samme arbeidstida.

– Og så spør de ansatte seg hvorfor det kuttes med 80 årsverk nå i 2015, etter at regnskapet for 2014 gikk i balanse med disse ansatte på lønningslista, sier Rørmyr.

Halden kommune er i Robek registeret, og må fortsatt få godkjent sine budsjetter fra sentralt hold. Totalt er det oppsamlede underskuddet på 289 millioner kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: