NRK Meny
Normal

Halden kutter 68 årsverk

Personellkutt i Halden kommune rammer helse og omsorg hardest.

Eivind Hansen

Konstituert rådmann i Halden Eivind Hansen har lagt frem forlag til å kutte lønnsutgiftene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Konstituert rådmann Eivind Hansen legger nå fram konkrete tiltak for å oppfylle politikernes krav om å kutte lønnsutgiftene med 67 millioner kroner, skriver Kommunal Rapport.

De fleste kuttene kommer i helse og omsorg og vil trolig ta to år å gjennomføre. 68 årsverk skal bort, nesten 50 av dem i helse og omsorg, og det skal kuttes 30 millioner kroner på variabel lønn.

Thor Edquist (H)

Ordfører i Halden Thor Edquist tror at forslagene fra rådmannen er realistiske.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører i Halden Thor Edquist (H) sier til Kommunal Rapport at han håper det blir flertall for rådmannens forslag.

– Vi har hatt veldig store utgifter til vikarer og overtid. Lønnsutgiftene i Halden steg med 20 prosent mer i Halden enn i sammenlignbare kommuner de siste to-tre årene før vi overtok. Lønnsutbetalingene må ned, det er helt nødvendig for å få balanse i økonomien. Administrasjonen har nå framforhandlet nye skiftplaner som er godkjent av fagforeningene, sier han til kommunal-rapport.no.

I tillegg til de drøyt 50 årsverkene i helse og omsorg skal det fjernes fem årsverk fra undervisning og oppvekst, fire årsverk skal bort i Nav, og fire årsverk skal bort fra kultursektoren.

«De som har kuttet mye allerede, er skjermet noe i forhold til reduksjon i antall stillinger. Det er også tatt hensyn til kommunestyrets opprinnelige ønske om å frede sektorene undervisning og oppvekst samt kultur. I dette forslaget til fordeling av reduksjon i antall årsverk er disse sektorene ikke fredet (...), men de er skjermet en hel del», skriver rådmannen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK