NRK Meny

Hadde flere ansatte enn budsjettert

Sykehuset Østfold hadde for mange folk i arbeid i sommer. Innkjøringsproblemer på blant annet laboratoriet gjorde at sykeshuset hadde høyere bemanning enn det det var satt av penger til ved utgangen av juli, 136 månedsverk mer enn budsjettert. Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal sier de har brukt midlertidige løsninger for dekke behovet.

Sykehuset Kalnes
Foto: Tor-René Stryger / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 6 mill. til natur

    Fylkestinget har bevilget seks millioner kroner til utsatte naturmiljøer i fylket. Det er Miljøpartiet De Grønne som har drevet fram saken. – En del naturmiljøer som bekker, enger, og dammer, er blant de naturmiljøene som nå kan bli rehabilitert, sier gruppeleder i partiet Erik Skauen.

  • Nyheter fra Østfold