Gutt (14) anmeldt for voldtekt av to medelever

To jenter på en ungdomsskole i Østfold har anmeldt en jevnaldrende gutt for voldtekt. Det ene overgrepet skal ha skjedd på skolen elevene går på.

Tidligere i høst skal en 14 år gammel jente fra Østfold ha blitt utsatt for voldtekt av en gutt på skolen de går på.

Gutten, som er like gammel, er anmeldt for forholdene. Men det er lite rettssystemet kan gjøre, siden gutten er under kriminell lavalder.

Den 14 år gamle gutten ble anmeldt for fem uker siden. Like etter ble den samme gutten anmeldt av en jevnaldrende jente.

Hun påstår at gutten voldtok henne flere ganger i 2017, da begge to var 13 år gamle.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

Holdt seg hjemme

Begge jentene har vært hjemme fra skolen siden anmeldelsen i frykt for å møte gutten. De har forhørt seg om gutten kan skifte skole, uten å lykkes. Jentene har fått tilbud fra skolen om å skifte avdeling, i tillegg til at lærerne holder et ekstra øye på jentene når de er på skolen.

De to jentenes foresatte mener dette ikke er godt nok, og at det er gutten som må bytte skole, og ikke jentene.

– Det virker som skolen mangler rutiner på å håndtere slike saker. Vi synes ikke kommunen, barnevernet eller andre institusjoner har hjulpet nok for å forbedre situasjonen hennes, sier den ene jentas foresatte til Smaalenenes Avis.

– Vanskelig sak

Den anmeldte gutten fikk i en kort periode et annet tilbud på skolen, etter dialog mellom skolen og guttens foreldre. Jentene har også søkt om besøksforbud to ganger, men dette er avslått.

Hverken den aktuelle ungdomsskolen eller det kommunale barnevernet vil kommentere saken eller hvordan de følger opp slike saker.

Til NRK sier skolesjefen i den aktuelle kommunen at de er opptatt av å verne de barna som er involvert. Av den grunn er vedkommende anonymisert her.

– Det er en veldig vanskelig sak. Kommunen har satt i gang og gjør de tiltakene vi mener er nødvendige for å ivareta disse barna og deres psykososiale miljø.

Politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i begge sakene.

– Det er en spesialenhet i Ski som jobber med etterforskningen. Det er unge mennesker involvert. Derfor ønsker jeg ikke å gå ut med flere detaljer om saken, sier hun til Smaalenenes Avis.

NRK skrev først at den 14 år gamle gutten ble utvist fra skolen i en kort periode. Dette var ikke riktig. Gutten fikk et annet tilbud ved skolen i denne perioden. Det ble også skrevet at det var lite rettssystemet kunne gjøre ettersom gutten var under seksuell lavalder. Dette er endret til under kriminell lavalder.