Hopp til innhold

Hindret turgåere: Har betalt 600.000 i dagbøter

Med felte trær og hogstavfall blokkerte grunneieren turstien i årevis. Nå er han dømt for brudd på friluftsloven.

Tømmer ligger strødd på en skogsvei.

I mer enn ti år har grunneieren sperret denne skogsveien med tømmer og hogstavfall, til turgåeres store fortvilelse.

Foto: Kjell Jørgensen

I mer enn ti år har grunneieren sperret denne skogsveien med tømmer og hogstavfall, til turgåeres store fortvilelse.

Foto: Kjell Jørgensen

I mer enn ti år har en grunneier i Fredrikstad vært en verkebyll for både turgåere og kommunen.

Grunneieren har felt trær og plassert hogstavfall på skogsvei og en tursti på skogseiendommen sin for å hindre allmennhetens ferdsel.

Det er blant fordi han ikke ønsker at turgåere skal ta seg gjennom hans gårdstun. Gårdstunet ligger flere hundre meter unna skogsveien og turstiene som har blitt sperret.

Hindringene har ført til at gående, syklende og ridende har måttet finne seg andre turstier.

– Saken dreier seg om systematisk og langvarig brudd på allemannsretten, sier Per-Erik Torp.

Han er etatssjef i miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune.

tømmer og hogstavfall ligger over en tursti.

Kommunen anmeldte grunneieren for å hindre allmennhetens ferdsel i 2021.

Foto: Kjell Jørgensen

Betalte kommunen 600.000

Siden 2012 har det blitt sendt 75 brev mellom kommunen og grunneieren.

Likevel har de ikke klart å bli enige.

Vi har brukt hele verktøykassen vår. Vi har vært i kontakt med grunneier gjennom flere år, og har gitt ham flere pålegg om opprydning, sier Torp.

I tillegg har kommunen tvangsryddet eiendommen for grunneiers regning. Han har også blitt ilagt dagbøter over flere perioder.

Totalt har grunneieren betalt over 600.000 kroner i dagbøter til kommunen for manglende opprydding.

Mann med grått kort hår i dress foran skog.

Etatssjef i Fredrikstad kommune Per-Erik Torp håper grunneieren retter seg etter dommen.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Ikke et stort problem

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet og langs kysten.

– Generelt vil jeg ikke si det er et omfattende problem at grunneiere sperrer av et område hvor allmennheten egentlig har rett til å ferdes, sier Maylinn Stomperud i Den Norske Turistforening (DNT).

Kvinne med halvlangt hår ble blå t-skjorte står foran en en gressplen og noen grønne busker.

Fagsjef for naturforvaltning i DNT Maylinn Stomperud.

Foto: Den Norske Turistforening

Hun er fagsjef for naturforvaltning i DNT, som er landets største friluftslivsorganisasjon.

Men enkelte ganger tar grunneiere seg til rette. Da anbefaler Stomperud at man forsøker å løse tvisten direkte med grunneier.

Dersom praten med grunneier ikke fører frem, kan man ta kontakt med kommunen.

– For de som i enkelttilfeller opplever at de ikke er velkomne til å bruke et turområde så er selvfølgelig det en kjedelig opplevelse, sier Stomperud.

Les også Ni ting du bør vite om allemannsretten

Privat i strandsonen

Tvangsryddet området

Ved to anledninger har Fredrikstad kommune selv ryddet hogstavfallet bort fra veien og stiene.

Like etter siste tømmerstokk ble fjernet under en opprydding i 2020, var skogsveien igjen fylt opp med hogstavfall.

Da valgte kommunen å anmelde grunneieren.

– Dette er første gang Fredrikstad kommune har anmeldt noen for brudd på friluftsloven, sier Torp.

Tømmer og hogstavfall ligger på en tursti.

Grunneieren har felt trær og plassert dem utover turstier og en skogsvei for å hindre allmennhetens ferdsel.

Foto: Kjell Jørgensen

– Dommen er riktig

Nå er grunneieren dømt for brudd på friluftsloven.

Han må betale en bot på 12.000 kroner. I tillegg må han betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Det er ukjent om grunneieren kommer til å anke dommen. Han har ikke besvart NRKs henvendelse.

Grunneierens forsvarer sier til NRK at han ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Fredrikstad kommune håper dommen fra tingretten vil føre til at grunneieren rydder opp.

– Vi mener at denne dommen er riktig, og håper nå at grunneier retter seg etter den, sier etatssjef Per-Erik Torp.

Presisering onsdag 7. juni klokken 15.50:

I en tidligere versjon av denne saken sto det at «grunneieren har felt trær og plassert hogstavfall på en skogsvei og en tursti, for å hindre at privatpersoner tar seg gjennom hans gårdstun».

Det er upresist. Å slippe ferdsel gjennom gårdstunet er kun en av grunnene til at hogstavfall har blitt plassert ut. Han mener også at allmennheten ikke har rett til å ferdes i hans skogsområde som ligger flere hundre meter unna gårdstunet. I tillegg påstår grunneieren at kommunen har gjort om skogsveien hans til en offentlig fylkesvei. Grunneierens påstand om at skogsveien er gjort om til en offentlig fylkesvei medfører for øvrig ikke riktighet.

Les også Vil ikke la turister kjøre inn i vernet festningsby om sommeren

Parkering i Gamlebyen

Les også Fant spiker i pølsebiter langs tursti: – Kan føre til en smertefull død

Hundeieren til hunden Eva fant en spiker i en pølse langs turstien i Sarpsborg