NRK Meny
Normal

Kystverket: Griper ikke inn overfor Halden

Kystverket er tilfreds med Halden kommunes opprydding i havnekassa.

Småbåter

TILFREDS MED OPPRYDDING. Kystverket er tilfreds med at Halden kommunes redegjørelse for forholdene rundt havnekapitalen, og kommer ikke til å forfølge saken om subsidiering ytterligere.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da Halden kommunestyre høsten 2013 mot Havnestyrets vilje besluttet å leie 30 båtplasser på privat grunn på Mølen, ble saken varslet inn til Kystverket av tidligere havnesjef og nåværende havnestyremedlem Øyvind Johannessen.

Han mente havnekassen ble ulovlig tappet, og at det pågikk ulovlig subsidiering av småbåtvirksomheten med penger fra den kommunale havna.

Underveis har kommunen innrømmet subsidieringen, og har ryddet opp både i forhold til sammenblanding av midler fra ordinær havnedrift og småbåthavn i havnekassen, subsidiering av småbåtvirksomheten og overprising av anløpsavgifter.

Les også:

Omorganiserte havnekassa

Halden havn

SUBSIDIERT I ÅREVIS. Kystverket ble med den tidligere havnesjefens klage gjort oppmerksom på ulovlig praksis for havnekassen i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ulf Ellingsen, som er kommunalsjef i teknisk etat og har ansvar for havna, sa i fjor til NRK at småbåtvirksomheten blant annet var subsidiert ved at mannskaper fra havnevesenet bruker rundt 50 prosent av arbeidstiden til småbåtene.

I bakkant av Kystverkets henvendelse til Halden kommune kom en kraftig prisøkning for å leie kommunale båtplasser vedtatt i årets budsjett.

Kystverket mener kommunen har ryddet tilfredsstillende opp.

Halden kommune har redegjort tilfredsstillende for forholdene rundt havnekapitalen, og vi har ikke funnet grunn til å gå videre med saken, sier Kristin Frotvedt – seniorrådgiver – i Kystverkets Kystforvaltningsavdeling.

Les også:

Slipper gransking

I fjor varslet Kystverket at det kunne være aktuelt å granske regnskapene bakover i tid, for å se i hvor mange år og med hvilke beløp den ordinære havnedriften hadde subsidiert småbåtene.

Kommunen har overfor Kystverket redegjort for hva som er kaianlegg, og som det kan brukes ordinære havnemidler på, samt hva som er småbåtbrygger og skal finansieres av inntekter fra småbåtplassutleie.

Redegjørelsen tilfredsstiller Kystverkets krav og de legger nå saken vekk.

– Vi legger til grunn at kommunen nå har tatt og tar grep for å bringe forholdene i tråd med regelverket. Det er ikke aktuelt for oss å bruke mer ressurser på saken slik den foreligger nå, herunder er det ikke aktuelt for oss å kontrollere regnskapene til kommunen, sier Frotvedt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK