Granskingssamtaler utenfor kommunen

Samtaler med varslerne i Fredrikstad kommune skal foregå et sted hvor de føler seg trygge. Leder i granskingsutvalget i varslerkomplekset Rita Holberg mener det er viktig når et eksternt firma starter gransking av hvordan varslere i kommunen har blitt behandlet. Varslerne har opplevde at de har blitt utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse, fordi de har sagt fra om kritikkverdige forhold.

Rita Holberg(H) leder granskingsutvalget i Fredrikstad kommune
Foto: Anne Ognedal / NRK