Glommabanen avhengig av befolkningsvekst for å bli lønnsom

Per i dag er det ikke lønnsomt å bygge den påtenkte Glommabanen fra Indre Østfold. Likevel mener styrelederen at det er fullt forsvarlig.

Glommabanen

Den påtenkte Glommabanen er en moderne høyastighetstrikk som skal gå til det nye sykehuset på Kalnes.

Foto: Glommabanen AS

Styreleder i Glommabanen Osmund Ueland mener prosjektet nå har nådd en milepæl.

Styreleder Osmund Ueland, Science Center Østfold

Styreleder i Glommabanen AS Osmund Ueland.

Foto: Cornelia Bjørke-Hill / NRK

– Vi har lagt frem en mulighetsstudie som viser hvordan Østfold kan utvikle seg for å avlaste hovedstaden, lage tverrforbindelser og bli et sted der det er veldig attraktivt å bo og jobbe.

Glommabanen er planlagt å gå fra Askim til Sarpsborg og det nye sykehuset. I tillegg skal den gå fra Fredrikstad til sykehuset på Kalnes.

– I et år har vi jobbet med å se på en løsning hvor Østfold oppgraderer seg med et kollektivtilbud som gjør at en kan nå de nasjonale og regionale mål om at all persontrafikk skal skje kollektivt. Med de tiltak som er i gang i Østfold i dag klarer vi ikke det. Så dette handler om å komme seg i forkant med infrastrukturen, sier Ueland.

– Ikke lønnsomt, men forsvarlig

Mulighetsstudien ble lagt frem på en pressekonferanse på Greåker videregående skole onsdag formiddag. Studien er finansiert i et spleiselag mellom 11 bedrifter, kommunene langs banen og fylkets partnerskapsfond.

Den viser at markedsgrunnlaget i Indre Østfold er for svakt, og vil per i dag ikke være lønnsomt.

Folkemøte om Glommabanen

En mulighetsanalyse om den påtenkte Glommabanen ble lagt frem på Greåker.

Foto: Camilla Næss / NRK

– Men med de planene man har for sentrumsutvikling i Askim, Mysen og Rakkestad er det fullt forsvarlig, sier Ueland.

– I og med at jernbanen ligger der i dag og det er de skinnen vi skal kjøre på. Så vi har kommet til at det bør være den første etappen, og så får neste etappe mellom Sarpsborg og Fredrikstad komme når dobbeltsporene er ferdig og når bypakkene er ferdig.

Han håper banen kan føre til en avlastning i Oslo, i tillegg til at det er en stor mulighet for Østfold.

– Hvorfor skal alle bo i Oslo? Her er det fantastiske boområder 45 minutter fra hovedstaden. Når en Glommabane i tillegg gjør at reiseavstandene på tvers blir mellom 45 minutter og en time, blir dette området fantastisk attraktivt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Glommabanen

Slik ser planene for Glommabanen ut.

Foto: Glommabanen

Unaas: – Håper vi våger

Foreløpige beregninger viser at prosjektet vil koste 5,5 milliarder til sammen.

Erik Unaas er ordfører for Høyre i Eidsberg kommune.

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, mener planene om Glommabanen er spennende.

Foto: Gard Brox Jensen

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, synes den planene virker kjempespennende.

– Det er visjonært og offensivt. Jeg håper vi våger å gå videre med denne ideen og konseptet i Østfold.

Banen er avhengig av en befolkningsvekst for at den skal være lønnsom. Det tror ikke ordføreren at er noe problem.

– Det vi diskuterer her nå er gjennomført i et titalls store byer i Europa og for så vidt også i nabolandene våre. Vi må tenke og bygge infrastruktur først, og så kommer både bosetting og arbeidsplasser etterpå, sier Unaas.

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å gå opp hvis vi klarer å få med både storting, fylkeskommune, kommuner og næringsliv.