Gjerde skaper strid i hyttefelt

En bitter nabostrid i et hyttefelt ved Femsjøen har nå havnet på bordet til Halden kommune. En hytteeier har satt opp et strømgjerde på en og en halv meter høyde rundt store deler av eiendommen sin.

Strømgjerde

STRØMGJERDE: Et strømgjerde med fire ståltråder møter den som forsøker å gå den gamle stien over hytteeiendommen. Stien har vært i bruk i lang tid og er tegnet inn på gamle kart, sier naboer.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Hyttenaboer mener at gjerdet sperrer en etablert sti og enhetsleder plan og miljø i Halden kommune, Bernt Hansen, skal nå vurdere om gjerdet er lovlig.

– Etter friluftsloven så har jo alle rett til fri ferdsel i utmark og da kan man ikke sperre en etablert sti, sier han.

Spørsmålet blir om hva som er utmark og hva som er innmark.

Over hyttetun

– Ja, det er jo sånn at den stien her går inn mot hyttetomta og mellom en utedo og hytta. Eier har lagt om stien og mener det er et fullgodt alternativ, fortsetter Hansen.

Bernt Hansen

FRILUFTSLOVEN: – Kommunen må ta stilling til om gjerdet bryter friluftsloven som sier at alle har rett til fri ferdsel i utmark, sier enhetsleder plan og miljø i Halden kommune, Bernt Hansen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Hytta ligger idyllisk til med lang strandlinje til Femsjøen. Men et høyt strømgjerde med fire ståltråder møter den som forsøker å gå den gamle stien over hytteeiendommen. I den ene enden av stien er det mulig å åpne alle de fire trådene, i den andre enden er det bare de to nederste som kan åpnes.

Villsvin

Noen av naboene mener dette er gjort for å hindre folk i å bruke stien. Hytteeieren selv har sagt til kommunens folk at det er villsvin hun skal holde ute.

– Spørsmålet for oss er om gjerdet er satt opp på en slik måte at det hindrer den frie ferdselsretten. Og om det går an å beskytte hustomt og beplantning uten å gjerde inn store deler av tomta også i utmark, sier Bernt Hansen.

Betent strid

Hytteeieren ønsker ikke å stille til intervju. Det vil heller ikke naboen som har klaget til kommunen. Denne konflikten er for betent, sier han.
De to partene krangler også om retten til å bruke en badeplass som ligger på hytteeiendommen.

Naboen som har klaget, har fått brev fra hytteeierens advokat hvor det står at hun vil gå til rettslige skritt hvis han går inn på eiendommen eller bader i bukta.

Strømgjerde

STENGT: Stien som går ned mot Femsjøen er stengt av gjerdet.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK