Gjennomgår forskerens tidligere arbeider i jakt på juks

Forskeren som skal ha fabrikkert datamaterialet i et stort forskningsprosjekt, har ikke ønsket å forklare seg. Derfor er motivet bak forskningsjukset fortsatt et mysterium for Høgskolen i Østfold.

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (t.v.) og informasjonssjef Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold fortalte tidligere denne uka om den tidligere høgskoleforskeren som trolig har fabrikkert forskningsmateriale.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

En naturlig konsekvens av denne saken er at vi gjennomgår hva forskeren tidligere har produsert, sier prorektor Lars Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

Tidligere denne uka ble det kjent at en tidligere forsker ved Høgskolen i Østfold trolig har fabrikkert data i et stort forskningsprosjekt. Under innspurten av et flere år langt prosjekt der blant annet NAV og fylkesmennene i Buskerud og Østfold samarbeidet med høgskolen, fattet høgskolen mistanke om at alt ikke var som det skulle i forskerens del av prosjektet.

Et eksternt redelighetsutvalg har gjennomgått forskningen. De konkluderer med at forskeren med stor sannsynlighet har jukset ved å fabrikkere data.

Har vært taus

Arbeidet med å ettergå materialet til forskeren har imidlertid ikke vært enkelt.

Høgskolen måtte først gå rettens vei for å få tak i deler av datamaterialet som forskeren satt på. Senere i prosessen har heller ikke forskeren villet snakke verken med høgskolen eller redelighetsutvalget.

– Vi har jobbet med dette i snart et år. Vedkommende har verken møtt når vi har invitert eller uttalt seg, sier Jørgensen.

Høgskolen vet derfor ikke om forskeren ved dette innrømmer å ha jukset.

– Vedkommende har ikke motsagt rapporten fra redelighetsutvalget. Det må vi fortolke som at vedkommende er enig i resultatet derfra, sier Jørgensen.

– Et mysterium

Også Høgskolen i Østfold får kritikk fra utvalget på flere punkter, blant annet for manglende rutiner for håndtering av personopplysninger.

Høgskolen har derfor måttet utbedre sine retningslinjer på enkelte områder. Samtidig vurderer de nå om forskeren også tidligere har jukset. Ifølge Jørgensen er ikke produksjonen veldig omfattende, men høgskolen ser nå om arbeidet må ettergås.

Selv om forskningsprosjektet er avsluttet og forskeren ikke lenger jobber ved Høgskolen i Østfold, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

– Det er et mysterium for oss hva som var motivet. Vi har mange spørsmål. Det er ikke grunnlag for å mene at vedkommende har hatt økonomisk vinning som motiv. Hypotesen kan være at vedkommende ikke har hatt nødvendig kompetanse til å håndtere et såpass komplisert forskningsprosjekt, sier Jørgensen.

NRK har vært i kontakt med forskeren. Han ønsket da ikke å uttale seg.