NRK Meny
Normal

– Bilistene blir nødt til å betale

Regjeringen har satt en investeringsramme på nærmere 770 millioner kroner til arbeid på E18 i Østfold.

Erlend Wiborg og E18

Erlend Wiborg er ikke fornøyd med totalbevilgningen til E18.

Foto: Statens vegvesen/NRK

Til E18 Riksgrensen/Ørje- Oslo foreslås det en investeringsramme på ca. 768,3 millioner kroner i 2013. Herav 543,3 millioner i statlige midler og 225 millioner i bompenger.

Nettopp det at 225 millioner skal betales med bompenger får Erlend Wiborg i Frp til å rase.

– Dette er puslete fra regjeringen. Det som er trist med detter er at de skyver enda mer av finansieringsansvaret over på bilistene. Bilistene betaler allerede tre ganger så mye inn som det blir gitt tilbake til vei, og da mener vi at det blir veldig urimelig å kreve inn enda mer bompenger, sier Wiborg til NRK.no.

Dette er en videreføring av regjeringens opptrapping fra 2005 med betydelige økte rammer til både vei og bane, mener fylkesvaraordfører i Østfold, Per Inge Bjerknes.

Fra 2012 til 2013 øker rammene til veiformål med nesten 10 % og til jernbane med over 15 %.

– Utbygging av hovedveiene gjennom fylket har vært den viktigste prioriteten i forhold til samferdsel i Østfold gjennom mange år, sammen med satsingen på tog, sier Bjerknes til NRK.no.

Bygger tunnel ved Hærland

Bevilgningen skal gå til å fullføre strekningen Melleby-Momarken, som er under bygging, refusjon til bompengeselskapet og sideveistiltak.

– Dette er en viktig milepæl for hele fylket, mener Bjerknes.

På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel.

– Sluttpunktet for utbygging av E18

Statsbudsjettet gir også rom for oppstart av den nye parsellen mellom Knapstad og grensa til Akershus.

– Dette er den siste parsellen i Østfold innover mot Oslo. Det er fremdeles noe som står igjen på den siste delen mot svenskegrensen, hvor det også jobbes med planer for nå. Jeg mener at dette peker mot sluttpunktet for utbygging av E18 gjennom Østfold, sier Bjerknes til NRK.no.

Det er dessuten satt av midler til blant annet bygging av gang- og sykkelveger og til tiltak for kollektivtrafikken.

Erlend Wiborg derimot er ikke like fornøyd med totalbevilgningen til E18.

– Det er for dårlig. Det vil medføre at vi ikke vil få en fullføring av E18 innen rimelig tid. Nå har regjeringen holdt på med klattvis utbygging gjennom mange år, noe som har vært veldig dyrt. Man har fått anleggsmaskinene inn, bygget noen kilometer, og så har maskinene blitt fjernet fordi det ikke har kommet mer penger. Det er en veldig dyr måte å bygge vei på, sier han.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ikke spis blåskjell

    Mattilsynets blåskjellvarsel viser at man bør ligge unna blåskjell fra Fredrikstad. Grunnen er alger med giftstoffer i havet. Skjellene på Hvaler bør man kun spise mindre mengder av.

  • Vil hjelpe husdyrbønder

    Tørken i Sør-Norge fortsetter. Samtidig kommer det flere kreative forslag til hva som kan brukes som dyrefôr. Potetbonde Frode Gundersen i Rygge har 10-12 tonn ferdig vasket utsorterte poteter stående på kjølelager. Potetene kan ikke selges i butikken, men det er velegnet som dyrefôr sier Gundersen.