NRK Meny
Normal

GIL blir værende på Rygge

Regjeringen utsetter flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan til tidligst 2020.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Marie Søreide var før valget mot å legge ned og omstille på Rygge flystasjon. Nå har flyttingen av GIL til Reitan blitt utsatt.

Foto: Olav Døvik

Vedtaket om å utsette flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) blir bekreftet i en pressemelding fra forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) i dag.

– Vi har vært opptatt av å holde Luftforsvarets ledelse samlet i en krevende omstillingsfase for å sikre kontroll og styring. Vi ser at flytting av GIL tar ressurser fra og deler opp ledelsen. Videreføring av Luftforsvarets ledelse på Rygge vil lette gjennomføringen av omstillingen, både økonomisk og styringsmessig, sier Eriksen Søreide.

Luftforsvarets ledelse skulle i utgangspunktet flyttes fra Rygge til Reitan i Bodø i to trinn, med om lag 25 årsverk i 2014 og 160 årsverk innen utgangen av 2017.

Viktig for Østfold

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet er svært godt fornøyd med avgjørelsen.

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg er svært fornøyd med at Generalinspektøren for Luftforsvaret blir værende på Rygge.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– I valgkampen var Fremskrittspartiet veldig klare på at vi ville reversere dette vedtaket mest mulig dersom vi kom i regjering. Vi har nå sikret at Generalinspektøren og staben kommer til å være på Rygge i hvert fall frem til 2020, sier han til NRK.

– Det betyr at vi nå kan få tid til forhåpentligvis å få gjort om de vedtakene som den forrige regjeringen vedtok, legger han til.

Wiborg mener det er viktig for Østfold at GIL blir værende på Rygge.

– Dette handler om at vi beholder både verdifull kompetanse og mange arbeidsplasser i Østfold. Det viktigste er at det er forsvarsfaglig fornuftig og riktig, men det er også veldig viktig for arbeidsplassene sin del, sier han.

QRA blir værende i Bodø

Regjeringen har samtidig vedtatt å la forsvarets operasjonsbase for F-16-flyene bli værende i Bodø så lenge F-16 har rollen som Quick Reaction Alert (QRA).

– Planen om å etablere QRA med F-35 på Evenes ligger fast. Ut fra en samlet vurdering anses dette som en bedre løsning enn å flytte QRA med F-16 til Evenes for kun to til tre års drift før F-35 overtar denne funksjonen, sier forsvarsminister Søreide.

QRA-beredskap er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO. Planen var opprinnelig at QRA-beredskapen opprettes med F-16 på Evenes innen utgangen av 2019.

– Det er viktig å unngå flytting av F-16-aktivitet til et nytt sted i en periode hvor systemet skal bygges ned og fases ut. Videre vil en QRA-beredskap i Bodø kunne støtte den øvrige styrkeproduksjonen på Ørland, sier forsvarsministeren.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tons of Rock kunne blitt i Halden

    Tons of Rock kunne blitt i Halden, dersom det hadde blitt tilrettelagt bedre fra kommunen sin side. Det sier festivalsjef Svein Bjørge til Halden Arbeiderblad. Bjørge peker blant annet på at de har lite tid til å rigge et stort arrangement på grunn av andre produksjoner på Fredriksten Festning og at det har vært begrenset plass til publikum. I tillegg mener han dårlig tilgang på strøm, vann, toaletter og renovasjon har vært noe av grunnen til at festivalen nå flyttes til Ekebergsletta i Oslo.

  • Opplever mer vold

    Ansatte i fengsler på Østlandet opplever mer vold og trusler enn tidligere, både mellom innsatte og mellom innsatte og ansatte. Det forteller regionstillitsvalgt i Kriminalomsorgens yrkesforbund regions Øst, Ole Peder Kvitblik. Han forteller at det har vært en økning i voldstilfeller gjennom de siste tre årene.