NRK Meny
Normal

Gigantmodelljernbane til Kornsjø

Den gamle stasjonsbygningen på Kornsjø skal få nytt liv. I 2014 skal bygging av en gigant-modelljernbane, kunstkafè og opplevelsessenter i gang.

Modelljernbane til Kornsjø

OPPLEVELSESSENTER VED GRENSEN. Gamle Kornsjø stasjon skal blant annet få et gigantisk modelljernbaneanlegg som trekkplaster for publikum.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den gamle, staselige stasjonsbygningen på Kornsjø lengst syd i Halden skal få nytt liv.

Fra våren 2014 planlegges gjenåpning av kafe, utstillingslokale og det legges til rette for et opplevelsessenter.

- Den beste måten å ta vare på antikvariske verdier er å ta bygningene i bruk. Dette er grunntaken bak prosjektet "Smaalensbanen – et Norge i Miniatyr", sier en av initiativtakerne, Morten Stegard, som er leder av Smaalenene Modellbaneforening, og også leder av Modelljernbaneforeningen i Norge.

Smaalensbanen er det gamle navnet på Østfoldbanen, og ble vedtatt bygget i 1873.

Les også:

Morten Stegard

GOD BELIGGENHET. -Med ny virksomhet ønsker man å trekke folk til Kornsjø. Beliggenheten midt mellom Oslo og Gøteborg gjør at Kornsjø egner seg for en familietur, eller skoletur, fra så vel norsk som svensk side av grensen, sier Stegard.

Foto: Rainer Prang / NRK

Planene klare for stor aktivitet

I første etasje skal det etter planene åpnes en kafe og landhandleri.

Kornsjø var en nøkkelstasjon, der svært mange hadde arbeid innen NSB og Tollvesenet til godt ut på 70-tallet.

I 50- og 60-årene, da grensehandelen gikk motsatt vei og svenskene flommet inn over norsk grense for å sikre seg smør, mel og sukker, hadde Kornsjø hele fire nærbutikker.

Det har vært flere forsøk på å gjenåpne nærbutikk på stedet i nyere tid, som har strandet. Kundegrunnlaget er for lite, og de fleste arbeidsføre pendler til Halden eller enda lenger vekk og handler andre steder.

- Denne delen av Kornsjø stasjon vil bli innredet med gamle møbler og hyller fra det tidligere bakeriet på Kornsjø. Initiativtaker og drivkraft bak dette er Belinda Abbot, som bor på Kornsjø, sier Stegard til NRK.

Les også:

Kornsjø stasjon, Halden

GAMMELT JERNBANEKNUTEPUNKT I NYTT FOKUS. Modelljernbane er en stor og entusiastisk hobby i bl.a. USA, Tyskland og England. Med togstopp på Kornsjø vil man kunne få enda flere besøkende.

Foto: Rainer Prang / NRK

Opplevelsessenter

Da jernbanestasjonen stod ferdig i år 1900 var det jernbanerestaurant i bygget. Denne tradisjonen skal videreføres som et eget konsept med kortreist mat fra lokale leverandører.

I andre etasje etableres et opplevelsessenter for barn og voksne, så vel for lokale som tilreisende.

- Ved hjelp av lys, lyd og inntrykk vil man gjenskape i modell historiske begivenheter fra Idd- og Halden-området, knyttet sammen med et modelljernbaneanlegg, sier Morten Stegard.

Bak prosjektet står Smaalenene Modellbaneforening.

- Prosjektet går i disse dager over fra planleggingsfasen til gjenomføringsfasen og første byggetrinn planlegges åpnet i 2014, sier han.

Modelljernbane
Foto: Privat

250 ulike modelltog

Initivtakerne er både lokale krefter og krefter innen modelljernbanemiljøet i Norge.

Modelljernbaneanlegget blir digitalstyrt og man vil ved åpningen ha et anlegg med en samlet skinnelengde på rundt 1.000 meter, eller omgjort til 1:1 jernbane – 87 kilometer jernbane.

- Fra starten av vil vi her ha mer enn 250 forskjellige modelltog, hovedsakelig etter norsk og svensk forbilde, sier Stegard.

Mange vil kjenne igjen tog og vogner, som gjennom årene har trafikkert Smaalensbanen fra damptiden og fram til i dag.

- Mye av materiellet er levert av Norsk Modelljernbane, som er den største og tilnærmet eneste leverandøren av hovedsakelig norsk modelljernbane, forteller Stegard.

Kornsjø stasjon, Halden

EN AV LANDETS FØRSTE. Stasjonsbygnigen på Kornsjø fra Smaalensbanens åpning i 1879 var tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix, men brant i august 1898. Ny stasjonsbygning ble tegnet av arkitekt Paul Due og tatt i bruk i år 1900. Stasjonsbygningen på Kornsjø ble fredet av Riksantikvaren 1. oktober 2001.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nytt liv i grenseland

Valget av Kornsjø har vært naturlig for initiativtakerne fordi grunntanken bak prosjektet er å skape nytt liv i den gamle stasjonsbygningen på Kornsjø.

- Med ny virksomhet ønsker vi å trekke folk til Kornsjø. Beliggenheten midt mellom Oslo og Gøteborg gjør at Kornsjø egner seg for en familietur, eller skoletur, fra så vel norsk som svensk side av grensen, sier Morten Stegard til NRK.

Initiativtakerne ønsker også turister langs den blå grønne veien velkommen.

Stegard håper på et bredt samarbeide, blant annet med den lokale velforeningen og jernbaneinteresserte, samt alle andre som ønsker å bidra til økt aktivitet i grensetraktene mot Sverige.

- Ta gjerne kontakt med meg, sier han.

Modelljernbane

TEST-ANLEGG MONTERES. Store og små får teste modelljernbane på Prestebakke stasjon kommende helg.

Foto: Privat

Mini-utgave presenteres

Stegard lokker allerede med "testkjøring" av modelljernbanen allerede kommende helg.

- I forbindelse med Idd og Enningdalen historielags sensommerstevne lørdag 31.08.13 og søndag 1.9.13 vil det bli holdt en mini-modelljernbanemesse.

Det blir også visning av et rundt 10 meter langt modulbasert modelljernbaneanlegg, forteller han.

Han understreker at prøvemodellen ikke vises på Kornsjø stasjon, men på Prestebakke stasjonsbygg - som var en av de mange holdeplassene for togene på strekningen Kornsjø-Oslo i gamle dager.

- På det digitalstyrte anlegget vil det blant annet bli kjørt materiell, som har gått på Østfoldbanen opp gjennom årene, i tidsriktige togsammensetninger.

Modelljernbaneforeningen i Norge vil være representert med sitt LGB-anlegg, og her kan såvel små som store barn få kjøre sitt eget tog, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: