NRK Meny
Normal

Giftfunn i boligområde

Det er oppdaget giftstoffer i jorden på en tomt hvor det planlegges boligbygging i Fredrikstad.

Leiegata 19

Prøvene er tatt i området til høyre for bygningen merket med gult. Her har det tidligere vært et gartneri som har brukt DDT som sprøytemiddel.

Foto: Gjengitt med tillatelse fra AB Arkitekter

En undersøkelse av grunnen i Leiegaten 19 på Lisleby viser at området har svært høye verdier av giftstoffet DDT.

Enkelte steder inneholdt jorden 97 ganger så mye DDT som det Statens Forurensningstilsyn (SFT) tillater.

Giftig sprøytemiddel

Det er firmaet Cowi som på oppdrag for AB Arkitekter har gjennomført undersøkelsen av grunnen under Leiegata 19 på Lisleby i Fredrikstad.

Tidligere var det et gartneri på tomten. Gartneriet brukte DDT som sprøytemiddel fram til 1988.

I sin konklusjon skriver Cowi at det er registrert til dels høye verdier sammenlignet med SFTs normverdi av sprøytemidlet DDT.

Må til godkjent mottak

Dersom massene skal fjernes fra eiendommen, må de leveres til et godkjent mottak. Men dersom massene skal bli liggende på eiendommen, må det gjennomføres en risikovurdering i forhold til at arealet skal brukes til boliger.

I tillegg må det innhentes tillatelse til bygging og graving i forurenset grunn.

Nå må det utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvordan de fourensede massene skal håndteres og disponeres. Dette må gjøres uansett om massene skal transporteres vekk fra eiendommen eller ikke.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Setter opp fartsgrensen på E6

    Fra mandag kan man igjen kjøre i 110 km/t på E6 mellom Korsegården i Ås og Moss, skriver Moss Avis. Gjennom vinteren har strekningen hatt fartsgrense på 100 km/t.

  • Fire av fem bedrifter med mangler

    Fire av fem bedrifter i Østfold og Akershus som ble kontrollert av arbeidstilsynet i februar og mars, hadde feil og mangler på produksjonsutstyr. Slike mangler kan føre til alvorlige skader, mener tilsynet.