NRK Meny
Normal

Giftalger gjør det farlig å bade

På grunn av oppblomstring av giftproduserende alger, frarådes nå folk å bade i Vansjø

Vansjø
Foto: Øyvind Martinsen/M-ART

Det er Miljørettet helsevern i Mossedistriktet som kommer med frarådingen.

Høye konsentrasjoner av næringsstoffer i vannet, kombinert med varmt sommervær er årsaken til algeoppblomstringen.

Kan påvirke leveren

Forholdene er verst i vestre og nedre deler av Vansjø og i Vanemfjorden. Her er det observert en kontinuerlig økning av konsentrasjonen av algegiften microcystin siden juni.

Microcystin er blant de mest vanlige giftstoffer produsert av blågrønnalger i Norge, og disse kan påvirker leveren.

Hunder og barn

Algeoppblomstring kan sees som grønne flak i overflaten eller fremtredende grønnfarge på vannet. Barn og hunder bør spesielt unngå å bade da de kan svelge mye vann.

Algene kan fremkalle allergiske reaksjoner, magebesvær eller hudirritasjoner.

Badevannskvaliteten holdes fortløpende under oppsikt, og denne uken henges advarselplakater opp på badeplasser langs nedre og vestre deler av Vansjø.

Ikke svelg vann!

Dersom du likevel vurderer å bade i Vanemfjorden, bør du unngå badning i områder med grønt vann eller synlige mengder av alger i vannskorpa.

Du bør også unngå å svelge vann under badning.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Problemer med lyskryss

    Lyskrysset på Lande fungerer ikke som det skal, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Lysene viser grønt kun 10 sekunder fra og mot Tune kirke, og viser grønt over ett minutt i kryssende vei i retning Tunejordet. Dette skal ha skapt lange køer.

  • Vil utvide akuttmottaket

    Styret i Sykehuset Østfold foreslår å utvide dagens akuttmottak med omtrent 630 kvadratmeter. Byggekostnaden vil være på omtrent 50 millioner kroner, med en byggeperiode på to år, og planlagt innflytting sommeren 2023. Forslaget må godkjennes av Helse Sør-Øst.

    Sykehuset på Kalnes
    Foto: Anette Torjusen / NRK