Georg Apenes bisatt i fullsatt kirke

I dag ble Georg Apenes bisatt i Østre Fredrikstad kirke. Apenes døde søndag.

Bisettelse Georg Apenes

George Apenes ble bisatt i Østre Fredrikstad kirke i dag.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen

Bisettelsen ble ledet av Steinar Ekvik, sogneprest på Kråkerøy i Fredrikstad, en mann Apenes-familien har hatt et nært forhold til.

- En samfunnsengasjert og inkluderende mann

Ekvik beskrev Apenes som en samfunnsengasjert, kunnskapsrik og inkluderende mann.

– Det var ikke bare hans skikkelse som var godt synlig da han kom imot oss, men det var noe med hans personlighet, hans kunnskaper og engasjement som gjorde at vi merket hans nærvær overalt hvor han var, sa Ekvik i sin tale.

Sognepresten beskrev Apenes som en sterk og viktig samfunnsdebattant som var ærlig mot seg selv og fremla sine refleksjoner med veltalenhet og kraft.

Han hadde et inkluderende sinn

Sognepresten kjente Apenes personlig, og tilbrakte tid med ham både hjemme og under sykeleie. Da presten talte i begravelsen beskrev han Apenes som en oppriktig og engasjert mann, full av varme og med et inkludernede sinn.

– Jeg opplevde ham som en person som var åpen for andres innspill. Mange har fremhevet hans varme og inkluderende sinn.

Kirken var full av blomster og kranser, med hilsner fra blant annet Høyres stortingsgruppe og Datatilsynet.

Tidligere statminister Kåre Willoch (H) var også tilstede under begravelsen. Han understreket at Apenes var verdifull for hele samfunnet, ikke bare for Høyre.

– Han var ideeskapende og veldig uavhengig. Han var flink til å lytte til andre, og bidro til felles meninger.

Personvernets forkjemper

Apenes vokste opp i Fredrikstad. Han arbeidet som journalist og jurist, før han i 1977 ble valgt inn på Stortinget for Østfold Høyre. Apenes satt på Stortinget i 12 år.

Georg Apenes

Georg Apenes døde søndag.

Foto: Josefsen, Jon-Michael / SCANPIX

I 1989 ble han utnevnt som direktør i Datatilsynet, en stilling han hadde i over 20 år. Her engasjerte han seg sterkt for personvern.

Statsminister Erna Solbergs (H), la vekt på Apenes virke i Datatilsynet i sin nekrolog som ble publisert i Aftenposten:

«Han kom til å prege institusjonen, ikke minst gjennom å gi personvernspørsmålene en langt viktigere plass enn før i folks bevissthet».

Etter over 20 år i Datatilsynet gikk han av, da var han 70 år gammel. Hans engasjement for personvern levde videre etter avgangen, og han var aktiv i organisasjonen Digitalt Personvern, en forening som ble stiftet som svar på Datalagringsdirektivet.