Hopp til innhold

Norske rømlinger har forpestet villaks i Sverige

Gener fra norsk oppdrettslaks er funnet i laks i flere elver på den svenske vestkysten. Svært skadelig for bestanden, mener forsker.

Oppdrettslaks

LAKS: Norsk oppdrettslaks har krysset seg med naturlig laks. Dette bildet viser oppdrettslaks i Norge.

Foto: André Bendixen/NRK

– Det er trist. Vi vet jo at det å krysse inn oppdrettslaks med villaks får negative konsekvenser, sier Sten Karlsson.

Han er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Nå har forskerne samlet inn prøver i elver langs den svenske vestkysten – fra Svinesund i nord til i sør i Lilla Edet i Sverige.

Det har lenge vært mistenkt at oppdrettslaks har krysset seg med naturlig laks i området. Nå har de fått beviset.

Seniorforsker Sten Karlsson ved Norsk institutt for naturforskning.

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Sten Karlsson.

Foto: Norsk institutt for naturforskning.

– Det vi har funnet er at det finnes gener fra norsk oppdrettslaks i villaksbestander på den svenske vestkysten, sier Karlsson.

Forskeren har analysert både voksen laks og ungfisk. Noen har veldig høy grad av innkryssing og andre ingen grad.

Nå gjenstår det å få bedre oversikt.

Frykter at villaksen vil slite

Rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot villaksbestandene i Norge. Oppdrettslaks som forviller seg opp i norske elver og gyter kan gi uønskede krysninger mellom villaks og oppdrettslaks.

Resultatene fra den nye studien tyder på at den genetiske påvirkningen fra oppdrettslaks trolig forekommer i like stor grad langs den svenske vestkysten.

Stefan Palm som er forsker på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i samarbeid med norske forskere kommet fram til at 75 prosent av genene som er analysert kommer fra oppdrettslaks.

– Når den rømmer og kommer ut i naturen er den dårlig tilpasset enn sine ville slektninger, og den overlever dårlig, men den kan lykkes å skaffe seg barn. Det vil likevel påvirke bestanden videre, sier Palm til P4 Väst.

Forskerne mener funnene som er gjort illustrerer hvor viktig det er å kartlegge omfanget.

NRK forklarer

Rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks

Oppdrettslaks:

  • Oppdrettslaks er avlet fram med tanke på rask vekst og forsinket kjønnsmodning, egenskaper som er fordelaktige i matproduksjon. I elvene er det andre forhold som rår, og hybrider med gener fra både vill og oppdrettet laks er dårligere tilpasset det lokale miljøet enn villaks.
Rømt oppdrettslaks

Hva illustrerer funnene?

  • Forskere  har samlet inn prøver fra fem svenske lakseelver på den svenske vestkysten. Både fra voksen fisk med mistenkelig opphav, og tilfeldige stikkprøver blant ungfisk.
  • Fiskens genetiske opphav ble deretter analysert ved hjelp av metoder som NINA har utviklet. I samtlige elver fant forskerne at laksen har gener som stammer fra rømt oppdrettslaks, totalt 75 prosent.

 

Rømt oppdrettslaks

Hva er konsekvensen?

  • Rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot villaksbestandene i Norge. Oppdrettslaks som forviller seg opp i norske elver og gyter kan gi uønskede krysninger mellom villaks og oppdrettslaks (hybrider). Genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks følges gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram.
  • Resultatene fra en ny studie tyder på at den genetiske påvirkningen fra oppdrettslaks trolig forekommer i like stor grad langs den svenske vestkysten.
Rømt oppdrettslaks

Kan det hindres?

  • Forskerer mener at det er svært viktig å kartlegge omfanget av innkrysning fra rømt oppdrettslaks, ikke bare i Norge, men i hele utbredelsesområdet til villaks.
  • Med felles innsats over landegrensene kan forskere forhindre videre negative konsekvenser for villaksen, men forskere tror likevel at det vil ta lang tid.       

 

Må skyte ut oppdrettslaksen

Karlsson mener det burde vært tatt grep for lenge siden.

– Det som er skremmende, er at skaden er gjort. Det vil ta lang tid før bestanden kommer tilbake til en naturlig tilstand, sier Karlsson.

For å hindre at situasjonen blir verre, så skal rømt oppdrettslaks fiskes opp i vassdragene. Det gjøres ved å skyte ut laksen.

– Det vil bare bidra til redusere effekten noe, men problemet gjenstår så lenge vi har rømt oppdrettslaks.

Han forteller at Norge har en omfattende overvåkning av villaksen. Derfor skal Norge overføre kunnskapen til svenskene for at de også kan gjøre en like god overvåkning.

– Dette er et problem som har vært godt kjent i mange år. Jo mer innkryssing det er, jo lengre tid vil det ta før bestanden kan bli naturlig igjen. Villaksen er et felles ansvar, så jeg håper vi får en helhetlig forståelse.