Går til kamp mot InterCity-kutt

Politikere fra Østfold, Vestfold og Buskerud går sammen med hundrevis av ingeniører for å tvinge regjeringen til å planlegge dobbeltspor hele veien fram i samme tempo som før.

Områder ved Halden jernbanestasjon

I DET BLÅ? Sarpsborg skal få dobbeltspor innen 2026, men forlengelsen til Halden utsettes på ubestemt tid med regjeringens forslag til statsbudsjett, mener RIF og lokale politikere.

Foto: Rainer Prang / NRK

– De 145 millionene som er bevilget i forslaget til statsbudsjett for neste år, spises for det meste opp av Jernbaneverket til andre formål, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

– Vi gikk i løpet av et par uker over fra full guffe til full stopp. Nå må vi avvikle arbeidet, og det er også fare for at vi ikke har penger til å dokumentere det arbeidet som er gjort.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen

– Nye ansatte må sette seg inn i krevende tekniske, geografiske og politiske forhold i de kommunene det gjelder. Og der det brytes inngåtte kontrakter må det også betales erstatning, sier Liv Kari Skuldal Hansteen i RIF.

Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

200 millioner kroner ekstra må til for å holde farten i den planleggingen som allerede er i gang for dobbeltspor og Intercitytog helt fram til Lillehammer, Skien og Halden, har RIF beregnet.

Skjønner politikerne hva dette betyr?

Skudal Hansteen syns det er underlig at en regjering som selv har sagt nei til "klattemetoden" som har blitt brukt til veiutbygging, ikke ser ut til å skjønne at det samme gjelder planleggingen av store samferdselsprosjekter.

– Vi laget en rapport i 2013 der vi brukte E18 gjennom Vestfold for å vise hva det koster samfunnet i kroner, tid og menneskeliv ved å bygge stykkevis og delt. Det åpnet øynene for mange at det ikke bare førte til forsinkelse, men også kostet fem milliarder kroner ekstra. Så jeg tror de har skjønt budskapet i forhold til utbygging, men i forhold til planlegging har det ikke blitt forstått.

Det å drive med start-og-stopp planlegging er rett og slett å hive felleskapets penger ut av vinduet.

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir RIF

Østlandet mot Stortinget

Kampen mot statsbudsjettforslaget startet i dag, med en åpen høring på Stortinget. En av deltakerne der var Høyres gruppeleder i Østfold fylkesting, Simen Nord.

Simen Nord

– At både regjeringen og alle andre må se dette behovet syns jeg er helt selvsagt, sier Simen Nord i Østfold Høyre.

Foto: Trond-Øyvind Karterud / NRK

– Vi har presentert et klart budskap fra oss i Østfold om at vi trenger penger for å opprettholde fremdriften videre fra Råde. I tillegg har Telemark og Vestfold sagt at de opplever samme situasjon. Så det er egentlig et samlet Østland som nå står bak en forventning om at det bevilges penger, slik at planleggingen av den viktigste samferdselssatsingen på Østlandet kan fortsette med full fart.

Venter man bare ett år kan mye ha blitt endret underveis, har ingeniørene sagt. Da må man gjøre om på mye som allerede er gjort. Det er lite som tyder på at alle de 300 menneskene som har jobbet med dette kan komme tilbake, derfor må nye mennesker sette seg inn i prosjektet.

– Vi må bringe kunnskap til torgs og hjelpe politikerne til å ta klokere valg, sier Skudal Hansteen i RIF.

– Vi kan ikke legge ingeniører på lager og vekke dem om et år.

Hvordan var gehøret?

– Vi opplevde at transport- og kommunikasjonskomiteen var interessert. Jeg tror og håper at det blir diskusjon og endring.