Går inn for Karl XII-film

Rådmannen i Halden kommune går inn for at det bevilges 60.000 kroner til et filmprosjekt om Karl XIIs død på Fredriksten festning.

Karl den XII`s likferd. Maleri av Gustaf Cederström i 1884
Foto: Maleri av Gustaf Cederström i 1884

Halden historiske Samlinger (HhS) har søkt Halden kommune om 60.000 kroner til et filmprosjektet om den svenske kongen Karl XII, som falt på Fredriksten festning i 1718.

Meningen er at Halden kommune og private interessenter går inn med 60.000 kroner hver, mens fylkeskommunen bidrar med 30.000 kroner.

God markedsføring av Halden

Konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur i Halden kommune, Rolf Odberg skriver i sakspapirene at filmprosjektet er et godt bidrag til å få markedsført Halden, byen og historien.

Han anfører på vegne av rådmannen at bevilgningsreglementet tar høyde for å støtte slike tiltak, og skriver at administrasjonen ønsker prosjektet velkommen. 

Saken skal til utvalg for kultur og idrett tirsdag 14. november.  

Snarlig filmstart

Museumsdirektør Tor Ulsnæs i HhS mener filmprosjektet kan starte opp allerede i vinter, forutsatt at finansieringen fra kommunen, de private og fylkeskommunen kommer på plass.

Totalt har filmprosjektet en kostnadsramme på rundt én million kroner, skriver Halden Dagblad.  

Historien om Karl XIIs død på Fredriksten festning i desember 1718 og alle teorier knyttet til krigerkongens endelikt har også vakt behørig interesse i Sverige, og både Troja Televisjon og Sveriges Televisjon skal være interessert i det aktuelle filmprosjektet.