NRK Meny
Normal

Går inn for Iddefjorden

Flertallet i hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk i Halden kommune vedtok at Iddefjorden bør være navnet fra Sponvika til Berby.

Svinesundbruene

Idefjorden med enkelt 'd' til venstre (svensk side), og Iddefjorden med to 'd-er' til høyre. Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk i Halden kommune vil ha navneendringer på fjorden fra Sponvika (i bakgrunnen t.h.) og helt inn til Berby.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var mot to stemmer fra Senterpartiet og Venstre at hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk torsdag gikk inn for navneendringen, skriver Halden Arbeiderblad.

DISKUTER PÅ TORGET: Hva skal fjorden hete?

Dermed gikk man inn for at hele fjordstrekningen fra Sponvika til og med Berby skal få navnet Iddefjorden, slik svenskene har gjort det, dog med en "d" mindre i navnet.

Vil beholde stedsnavn

Det er den innerste delen av fjordsystemet, som på norsk side i dag heter Iddefjorden. Den går fra Berby i sør til Halden.

Fra Halden til Sponvika er navnet Ringdalsfjorden.

Men selv om flertallet i utvalget gikk inn for et enhetlig navn på hele strekningen, mener man at Ringdalsfjorden og Svinesund bør opprettholdes og brukes som navn og stedsangivelser på deler av fjordstrekningen.

- Saken har vakt stor interesse og jeg har fått mange mailer og SMS-meldinger fra befolkningen i Halden. Tiden er moden for en fellesbetegnelse på hele fjorden, sier utvalgsleder Mons Hvattum (SV) til Halden Arbeiderblad.

Halden kommune har med sitt vedtak startet en prosess om fjordens navn, som til syvende og sist ender hos Statens Kartverk som har det siste ordet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Må reparere skader på veier

    Mye av veivedlikeholdet i fylket i sommer vil dreie seg om å reparere skadene fra en tøff vinter. Det sier Arne Bjørklund, som leder driftsseksjonen i veiavdelingen til Statens vegvesen i Østfold. Asfalteringen er nå i gang flere steder i Østfold, og Bjørklund ber bilister vise hensyn

  • Stiller til gjenvalg

    Eivind Normann Borge fra Fremskrittspartiet stiller på nytt som ordførerkandidat for Hvaler Fremskrittsparti ved valget neste høst. Det skriver Fredriksstad Blad.
    68 gamle Borge hadde egentlig tenkt å trekke seg fra politikken, men sier han har fått en rekke henvendelser den siste tiden fra folk som ber ham om å stille til valg igjen.